Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 18
Řazení

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

od 161 Kč

Kniha 2013
-5 %
551 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2013
-5 %
551 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár vyšiel približne v polovici priebehu plynutia legisvakačnej lehoty...

2 175 Kč

2 175 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských...

711 Kč

711 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...

383 Kč

383 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Judikatúra slúži súdom ako najcennejší inšpiratívny zdroj pre ich rozhodovanie. V oblasti ochrany osobnostných práv, predovšetkým pri priznávaní nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásahy do týchto práv, význam judikatúry neustále narastá. V knižnej...

667 Kč

667 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

od 189 Kč

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Vyprodané

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,...

700 Kč

700 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia štyroch právnických titulov z vydavateľstva Wolters Kluwers - komentárov a sprievodcov...

3 718 Kč

3 718 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nesprávna aplikácia poplatkového zákona, resp. uloženie poplatkovej povinnosti účastníkovi súdneho konania v prípade, ak ju nemá, môže predstavovať zásah štátu do základného práva na súdnu ochranu...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia dvoch civilných poriadkov s komentárom z vydavateľstva Wolters Kluwer: Civilný sporový poriadok (Komentár) a Civilný mimosporový poriadok (Komentár)...

3 190 Kč

3 190 Kč

Vyprodané

Přidat do

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

od 464 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018

Vyprodané

Vyprodané

Jeden starší vtip hovorí, že človeku je dobre samému len vtedy, keď dedí. Za pravdu tomuto aforizmu nepochybne dáva každodenná prax notárov a súdov, keďže práve pluralita subjektov v dedičskom konaní je prvým predpokladom vzniku sporov...

655 Kč

655 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov...

522 Kč

522 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zákon o súdnych poplatkoch - komentár

Edmund Horváth • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2006

Vyprodané

Zákon o súdnych poplatkoch je prameňom občianskeho práva procesného, ako aj finančnoprávnym predpisom, keďže súdne poplatky sú príjmovou zložkou štátneho rozpočtu...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov

Edmund Horváth • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého právnika a študenta práva, sme sa rozhodli zaradiť ako ďalšiu tému výber judikatúry k súdnym poplatkom...

479 Kč

479 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zákon o rodine - Komentár

Edmund Horváth a Erik Varga • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Komentár prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine vrátane súvislostí s ďalšími ustanoveniami zákona a ostatných právnych predpisov. Autori veľkú pozornosť venujú doterajšej právnej úprave, ako aj tradičným pojmom a inštitútom...

654 Kč

654 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...

574 Kč

574 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich základ v zákone o rodine. Obsahuje publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky...

711 Kč

711 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau