Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 16
Řazení

Posíláme do 8 dní

Dynamický rozvoj robotických technológií, umelej inteligencie, vlastnej výroby i spotreby mení všetky úrovne fungovania spoločnosti. Čo nás čaká za bránami dneška a ako sa pripraviť na „novú realitu“? Publikácia „Hľadanie nove

510 Kč

510 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Zborník statí, ktorý ste práve otvorili, je výsledkom sústredeného úsilia autorov, z ktorých sa väčšina zúčastnila panelových vystúpení na v poradí už druhej medzinárodnej konferencii „Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí“, ktorá sa konala v máji 2012..

-5%
239 Kč

239 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Polarizácia spoločnosti patrí podľa materiálov World Economic Forum v roku 2017 medzi tri hlavné determinanty globálnych rizík budúceho vývoja. Vzájomné väzby jednotlivých rizík predstavujú najzásadnejšie výzvy pre globálnu spoločnosť...

255 Kč

255 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

Iveta Pauhofová a a kolektiv autorů/autorek • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017 • 2. díl série

Posíláme do týdne

Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na med

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

Iveta Pauhofová • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016 • 1. díl série

Posíláme do týdne

Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy

Iveta Pauhofová a Soňa Svocáková • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015

Posíláme do pěti dní

Globálna finančná kríza spôsobila už vo svojej prvej fáze zmeny v investičných stratégiách mnohých investorov. Kombinácia nedostatku finančných prostriedkov v krajinách zasiahnutých krízou na jednej strane a prebytkov reálnych finančných zdrojov veľkých i

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ambíciou v poradí tretej publikácie, ktorá analyzuje súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku, je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúkame výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V poradí už tretia publikácia, zaoberajúca sa témou paradigiem budúceho vývoja v 21. storočí, má ambíciu posunúť bádanie od hľadania kontúr v mozaike globálneho vývoja, cez kľúčové súvislosti infraštruktúry spoločnosti a otázky formovania kontrolovanej...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Globálna spoločnosť na začiatku 21. storočia je plná rozporov a turbulencií. V zložitosti doby sa premieta kumulácia negatívnych javov, spojených s neistotami vplyvu zmien klimatických a prírodných podmienok, dôsledkov krízy v ďalšom prehlbovaní...

-5%
242 Kč

242 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Zborník statí Paradigmy zmien v 21. storočí: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika ponúka vo svojej štruktúre pohľad na otázky adaptácie na meniaci sa svet a nové paradigmy, prezentuje vybrané aspekty riadenia národného hospodárstva a podnikov,...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikácia je svojim zameraním a radením statí ďalším príspevkom rozširujúcim pohľad na paradigmy zmien v 21. storočí, na ktoré ako prvá zacielila monografia „Hľadanie kontúr v mozaike“ a zborník statí „Infraštruktúra spoločnosti, infraštruktúra človeka..

-5%
242 Kč

242 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Paradigmy zmien v 21. storočí: hľadanie kontúr v mozaike

Iveta Pauhofová a a kolektiv autorů/autorek • Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012

Posíláme do pěti dní

Predstavy o tom, ktoré paradigmy možno považovať za určujúce pre budúci vývoj spoločnosti, závisia od úrovne a odbornosti vnímania súvislostí javov minulých a súčasných a schopnosti posudzovať ich v komplexnosti. Zároveň pri vnímaní týchto javov ...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Doterajšiu adaptáciu ekonomiky a spoločnosti na zmenu podmienok, ktoré vyvolala kríza, nemožno považovať ani za uspokojivú, ani za ukončenú. Naopak, problémy sa ďalej kumulujú, vznikajú nové a zväčšuje sa ich vzájomná previazanosť, ...

316 Kč

316 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Postupná premena miest a regiónov na "smart regióny", ako aj efektívne využívanie "smart" riešení zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov je v súčasnosti moderným trendom vo vyspelých krajinách. Môže však implementácia koncepcie "rozumných" miest...

325 Kč

325 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V štyroch kapitolách knihy autori zakomponovali vzájomné väzby, ktoré pozornému čitateľovi umožnia zorientovať sa v povahe mýtov a realite globálneho sveta. Vystríhajú pred všetkým, čo nám veľmi nepomáha,...

383 Kč

383 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky solidarity, na príčiny príjmovej nerovnosti, ktorá už nie je otázkou rozvojového sveta, ale má celosvetovú dimenziu...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau