Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 34
Řazení
Novinka

Posíláme do 12 dní

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

-15%
863 Kč

863 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky...

514 Kč

514 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pracovný pomer a poistný systém

Helena Barancová a a kolektiv autorů/autorek • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008

Posíláme do týdne

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.

-5%
437 Kč

437 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 2.12.2019

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný...

3 741 Kč

3 741 Kč

Připravujeme,
k dispozici bude 2.12.2019

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí...

-5%
854 Kč

854 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ...

-5%
334 Kč

334 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj...

-5%
505 Kč

505 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Pracovné právo v európskej perspektíve

Helena Barancová a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2009

Posíláme do 12 dní

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale

-5%
580 Kč

580 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Zborník vedeckých príspevkov na tému "Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti"...

345 Kč

345 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Helena Barancová, Andrea Olšovská a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného...

339 Kč

339 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov...

-5%
2 176 Kč

2 176 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Medicínske právo

Helena Barancová a a kolektiv autorů/autorek • VEDA, 2008

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti...

-5%
420 Kč

420 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vysielanie zamestnancov

Helena Barancová, Miloš Lacko a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2008

Vyprodané

Predmetom monografie česko - slovenského tímu sú aktuálne právne problémy, s ktorými sú konfrontovaní českí aj slovenskí podnikatelia v prípadoch, ak dočasne vyšlú svojich zamestnancov do iného členského štátu Európskej únie...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikáciu môžu vhodne využiť aj zamestnávatelia, odboroví funkcionári a zástupcovia zamestnaneckých rád, študenti právnických fakúlt SR...

335 Kč

335 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

In the work presented the authors analyze essential institutes of the Labour law of the Slovak Republic, which currently affects very substantially not only business environment, but also the quality of life of the employees themselves...

180 Kč

180 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Helena Barancová a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Vyprodané

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej...

514 Kč

514 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný...

2 755 Kč

2 755 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau