Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 26
Řazení

Organizace justice a právní služby

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2008

Posíláme do 12 dní

Kniha obsahuje komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví, státního zastupitelství a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade si zejména za cíl podat rozsáhlý výklad...

-5%
363 Kč

363 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace je vstupem do problematiky insolvenčního řízení. V první části jsou podány základní informace o charakteru insolvenčního řízení, právních normách upravujících toto řízení, o podmínkách podání úspěšného návrhu na zahájení insolvenčního řízení...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Organizace soudnictví a právní služby

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Alfa, 2006

Posíláme do šesti dní

K nejvýznamnějším funkcím státu patří výkon soudnictví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům občanů. Každý člověk má mít svobodný přístup k soudům...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou...

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha reaguje na novou právní úpravu insolvenčního práva, které vstoupila v účinnost 1. 1. 2008. Autorka rozebírá obecné předpoklady insolvečního práva, zabývá se tradicemi konkurzního řízení a východisky dnešní právní úpravy...

-5%
222 Kč

222 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Exekuce

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2008

Posíláme do 12 dní

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí...

-5%
329 Kč

329 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Základy občanského práva

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2007

Posíláme do pěti dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení...

552 Kč

552 Kč

Vyprodané

Přidat do

Právní služba

Karel Schelle a Ilona Schelleová • Eurolex Bohemia, 2003

Vyprodané

Každý člověk se dostává občas do situace, v níž si neví rady a hledá pomoc, a to zejména pokud se jedná o právní problém. Obrátí se na advokáta – avšak to je jen zúžený pohled, proto pro širokou veřejnost je připravena tato publikace...

164 Kč

164 Kč

Vyprodané

Přidat do

Exekuční řízení

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2005

Vyprodané

Publikace se zabývá exekučním řízením krůček po krůčku. V prvé řadě se zabývá vývojem exekučního řízení, způsoby, kterými se exekuce provádějí, jejím průběhem a dalšími aspekty exekučního řízení...

478 Kč

478 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace přináší komentář k právní úpravě umělého přerušení těhotenství v České republice. Vedle lékařského pohledu na interrupci je popsána cesta k současné právní úpravě a trestní odpovědnost za nedovolené přerušení těhotenství...

153 Kč

153 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Patříte k firmám, kterým jejich odběratelé dluží už delší čas značnou sumu peněz? Neplatí za vaše výrobky nebo služby? Jste přesvědčeni, že jste vyčerpali všechny „slušné“ cesty a že přišel čas vyhlásit na dlužníka tzv. konkurzní řízení?...

213 Kč

213 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace Dědictví a dědické právo vás fundovaným a přehledným způsobem provede právním zázemím, které se dědictví týká. Odpoví na nejčastější dotazy a poskytne řadu cenných vzorů...

427 Kč

427 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ve světě nejčastějším způsobem rozhodování obchodních sporů mimo soudní řízení je řízení rozhodčí. Po krátkém teoretickém vymezení rozhodčího řízení a historickém úvodu se autoři zabývají českou podobou tohoto řízení...

450 Kč

450 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správní soudnictví

Ilona Schelleová • Eurolex Bohemia, 2004

Vyprodané

Publikace obsahuje mimo jiné i vývoj správního soudnictví, principy současné právní úpravy, pravomoce soudů aj. ...

178 Kč

178 Kč

Vyprodané

Přidat do

Úvod do civilního řízení

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2005

Vyprodané

Publikace se zabývá civilním řízením, jeho historií, vývojem, vymezením a zásadami...

486 Kč

486 Kč

Vyprodané

Přidat do

Konkurz a vyrovnání (Třetí vydání)

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2005

Vyprodané

Autoři vycházeli ze zkušenosti, že poměrně významnou součástí konkurzního řízení jsou jeho ekonomické aspekty, např. metodika sestavení soupisu konkurzní podstaty, způsob ověřování přihlášek věřitelů...

1 244 Kč

1 244 Kč

Vyprodané

Přidat do

Právní postavení mladistvých

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2004

Vyprodané

Trestní odpevědnost mladistvých, mladiství a pracovněprávní vztahy, mladiství z hlediska občanského práva hmotného a procesního...

403 Kč

403 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau