Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 16
Řazení

Odporúčané právo

Ján Svák • Eurokódex, 2013

Posíláme do pěti dní

Medzi cnosti skutočnej osobnosti patrí prajnosť. Z najnovšej knihy profesora Sváka je zjavné, že tejto slovenskej osobnosti vedeckého a pedagogického...

-5%
667 Kč

667 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva...

818 Kč

818 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči.

-5%
1 515 Kč

1 515 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Jednotlivé pramene práva sú doplnené základnými bibliografickými údajmi, a to: názov prameňa, miesto uverejnenia prameňa, meno autora, názov vydavateľstva...

-5%
1 501 Kč

1 501 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor...

-5%
2 755 Kč

2 755 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...

421 Kč

421 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Advokát pred európskymi súdmi

Ján Svák • Poradca podnikateľa, 2004

Vyprodané

Táto kniha je prvým pokusom na Slovensku dať advokátom sprievodcu, krátky exkurz po procesnom európskom práve a prehľad ako ďalej postupovať pred európskymi súdmi...

338 Kč

338 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Do publikácie je zapracovaných pätnásť vybraných inštitútov ústavného práva, pričom každý z inštitútov má jednotnú metodiku spracovania...

523 Kč

523 Kč

Vyprodané

Přidat do

Teória a prax legislatívy

od 322 Kč

Kniha Nakladatelství Eurokódex, 2009

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Poradca podnikateľa, 2007

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Eurokódex, 2009

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Poradca podnikateľa, 2007

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica je veľmi moderne rozdelená na tri marginálne časti ("Ľudskoprávna časť", "Inštitucionálno-organizačná časť", "Procesnoprávna časť"), čím súčasne dáva najavo ďalší zámer autorov, a síce byť užitočná študentom právnických odborov...

1 116 Kč

1 116 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho...

868 Kč

868 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ochrana ľudských práv (2. vydanie)

Ján Svák • Poradca podnikateľa, 2006

Vyprodané

Druhé značne rozšírené vydanie jedinečnej publikácie svojho druhu na slovenskom právnickom trhu...

1 581 Kč

1 581 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia sa venuje výlučne judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, sprostredkováva originálne texty jeho rozhodnutí a poskytuje ucelený obraz o existujúcej praxi štrasburského súdu...

2 066 Kč

2 066 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktualizované vydanie Ústavného práva, všeobecná (4.) + osobitná časť (5. vydanie) Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestne

1 595 Kč

1 595 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu...

1 097 Kč

1 097 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav...

578 Kč

578 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau