Posíláme do pěti dní

Kniha objasňuje úpravu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů a seznamuje státní zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby. Nabízí státním zaměstnancům návod, jak postupovat při různých...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Z klasické triády mocí zákonodárné, výkonné a soudní se pozornost současné konstitucionalistiky upírá nejčastěji na první z nich. Orgány výkonné moci a soudní moci, rozhodující o právech a povinnostech individuálních osob cestou aplikace práva, ovšem...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího...

99 Kč

99 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Právo, zákonodárství a svoboda

od 195 Kč

Kniha pevná vazba, Prostor, 2011
Na skladě
-5 %
971 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha brožovaná vazba, Academia, 2004

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
971 Kč

Vyprodané

Nemorální právo

 • Aleš Čeněk, 2010

Posíláme do 11 dní

Co je normativním základem platnosti práva? Není platnost práva v konečném důsledku založena na fikci? A není morálka jenom společensky užitečný mýtus? A co svobodná vůle? Není to jenom iluze? Je psychopat morálně odpovědný za své jednání? ...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie se soustředí na oblast krizového řízení, která je v České republice legislativně ukotvena; vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky jak na nevojenské, tak i na vojenské krizové situace. Ukazuje, jaký je současný stav krizové

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek...

750 Kč

750 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zákon o státní službě

od 1 990 Kč

Kniha 2020
2 495 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2015
1 990 Kč

Posíláme do 14 dní

2 495 Kč
1 990 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby...

790 Kč

790 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Úplné Znění - 1429 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

od 92 Kč

Kniha 2021
99 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2020

Vyprodané

99 Kč

Vyprodané

Zákon o krajích

od 755 Kč

Kniha 2015
-5 %
755 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2019
-5 %
884 Kč

Posíláme do pěti dní

-5 %
755 Kč
-5 %
884 Kč

Posíláme do pěti dní

Publikace je sondou do tradičních institutů materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a zároveň se zaměřuje na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí...

564 Kč

564 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Z obsahu: Centrální adresa, Uveřejňování vyhlášení podle zákona o veřejných zakázkách...

118 Kč

118 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof. JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Prezident republiky

od 380 Kč

Kniha 2011
-5 %
380 Kč

Posíláme do 11 dní

Kniha 2018
-5 %
475 Kč

Posíláme do pěti dní

-5 %
380 Kč
-5 %
475 Kč

Posíláme do 11 dní

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou...

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není..

190 Kč

190 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Jheringův Boj o právo patří mezi nejpřekládanější, nejčtenější a myšlenkově nejvlivnější díla evropské právní historie...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen