Knihy
E-knihy

Státní právo, státní zřízení - Knihy

Zrušit
Titulky 440
Řazení
Novinka

Posíláme do 9 dní

Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l. Čtenář zde nalezne především...

-15%
502 Kč

502 Kč

Sleva 15%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Vyprodané

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byl změněn...

-4%
95 Kč

95 Kč

Sleva 4%

Vyprodané

Přidat do
Novinka

Posíláme do pěti dní

Velké senáty jsou pokládány za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných soudech...

462 Kč

462 Kč

Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Ústava České republiky

Poradce s.r.o., 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná...

70 Kč

70 Kč

Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Právo, zákonodárství a svoboda

od 195 Kč

Kniha Nakladatelství Prostor, pevná vazba, 2011
-5 %
713 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Academia, brožovaná vazba, 2004

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Prostor, pevná vazba, 2011
-5 %
713 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Academia, brožovaná vazba, 2004

Vyprodané

Nemorální právo

Tomáš Sobek • Aleš Čeněk, 2010

Posíláme do 13 dní

Co je normativním základem platnosti práva? Není platnost práva v konečném důsledku založena na fikci? A není morálka jenom společensky užitečný mýtus? A co svobodná vůle? Není to jenom iluze? Je psychopat morálně odpovědný za své jednání? ...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Monografie se soustředí na oblast krizového řízení, která je v České republice legislativně ukotvena; vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky jak na nevojenské, tak i na vojenské krizové situace. Ukazuje, jaký je současný stav krizové

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním, zvláště v aspektu...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Zákon o krajích

od 755 Kč

Kniha 2019
-5 %
884 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2015
-27 %
755 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2019
-5 %
884 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2015
-27 %
755 Kč

Posíláme do pěti dní

Na skladě
Výprodej

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha jako jediná na trhu poskytne ucelený právní návod, jak správně vykonávat státní správu na úseku ochrany dřevin. Jde o nejfrekventovanější agendu v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady, a která přitom nezřídka...

-10%
197 Kč

197 Kč

Sleva 10%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Novelizovaný Zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami

od 171 Kč

Kniha 2019
Novinka Na skladě
Novinka
Na skladě
-15 %
244 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2019
Novinka Na skladě
Novinka
Na skladě
-15 %
244 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Posíláme do 13 dní

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou...

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není..

190 Kč

190 Kč

Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Komentář k zákonu o obecní policii poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který byl s účinností od 1. 1. 2009 zásadním způsobem novelizován a je základním předpisem v této oblasti...

-5%
782 Kč

782 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Prezident republiky

od 380 Kč

Kniha 2011
-5 %
380 Kč

Posíláme do 13 dní

Kniha 2018
-5 %
475 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2011
-5 %
380 Kč

Posíláme do 13 dní

Kniha 2018
-5 %
475 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 13 dní

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof. JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Z obsahu: Centrální adresa, Uveřejňování vyhlášení podle zákona o veřejných zakázkách...

118 Kč

118 Kč

Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí...

-27%
152 Kč

152 Kč

Sleva 27%
Nestíháme do Vánoc :(

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Cílem autorů bylo připravit komentář tak, aby byl čtenářům k dispozici již v létě 2015 a mohl být užitečnou pomůckou při krocích provázejících transformaci státně-zaměstnaneckých vztahů v České republice...

1 990 Kč

1 990 Kč

Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 9 dní

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau