Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 959
Řazení

Vyprodané

Vloni uplynulo 200 let od vydání Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, který je spolu s francouzským Code civil nejstarší kodifikací v evropském právním prostoru. Stal se předpokladem vzniku občanské společnosti, sjednotil právní úpravu...

868 Kč

868 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních úprav (novela občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb.) a zejména posledních rozhodnutí soudů v této oblasti...

-5%
277 Kč

277 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

O svobodném přístupu k informacím, O informačních systémech veřejné správy, O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Abecedná príručka pre nájomcu a vlatníka bytu.

215 Kč

215 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Rozvodové konanie; * Maloleté deti, výživné; * Společný majetok;...

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Príručka sprostredkuje základné informácie o priebehu občianskeho súdneho procesu. Návrh na začatie konania, Priebeh konania na súde, Súdne poplatky a iné trovy, Rozhodnutie súdu, Najčastejšie otázky, Vzory právnych podaní...

28 Kč

28 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jednoduchý návod, ako napísať závet, testament, poslednú vôľu.

31 Kč

31 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do týdne

Cílem novely je přispět k lepšímu fungování národního trhu a vnitřního trhu EU v odvětví služeb cestovního ruchu a dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele v tomto odvětví. Změna občanského zákoníku upravuje náležitosti smlouvy o zájezdu...

-5%
86 Kč

86 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Aktualizace III/2 - Úplné znění po novele: Zákon o zpracování osobních údajů, o platových poměrech státních zaměstnanců, Organizace a provádění sociálního zabezpečení, Nemocenské pojištění, Veřejné zdravotní pojištění...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Aktualizácia II/11

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Zákon o slobodnom prístupe k informáciam; Občiansky súdny poriadok; ...

46 Kč

46 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov...

65 Kč

65 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia II/2 2015

Poradca s.r.o., 2015

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Občiansky zákonník -Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník po novele zákonom č. 39/2015 s účinnosťou od 1.1.2016, Zákon o verejnom obstarávaní - po novele zákonom...

49 Kč

49 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia II/2 2016

Poradca s.r.o., 2016

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele z. č. 91/2016 Z. z. s účinn. 1.7.16, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník po novele zákonom...

-5%
83 Kč

83 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Vyprodané

Občiansky zákonník, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - účinnosť od 30.6.2011 ...

47 Kč

47 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Zákon o konkurze a reštrukturalizácii; * Občiansky súdny poriadok; * Trestný zákon; * Zákon o registri trestov; * Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti; ...

66 Kč

66 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia II/3 2013

Poradca s.r.o., 2013

Vyprodané

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o policajnom zbore, Občiansky súdny poriadok, Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon o priestupkoch...

56 Kč

56 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dochádza k zmenám v právnych predpisoch vzhľadom na zavedenie nového zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii)...

-5%
116 Kč

116 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Aktualizácia II/4

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Zákon o verejnom obstarávaní, Občiansky zákonník,...

47 Kč

47 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Z obsahu: Kapitola 2 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - Kapitola 5 Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov...

24 Kč

24 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia II/5

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Obchodný zákonník, Zákon o policajnom zbore, Zákon o reklame, Občiansky súdny poriadok...

55 Kč

55 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. “

John Milton