Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 959

Posíláme do 8 dní

Publikácia nadväzuje na titul Manželstvo v islame z roku 1998. Vychádza z autorových skúseností a je postavená tak, aby obsahovala právne relevantné informácie...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Vyprodané

Predložená publikácia vyjadruje snahu predstaviť dôležitú časť života moslimov - manželstvo, manželský život i jeho prípadné ukončenie. Pre spracovaní textu boli preštudované niekoľké hlavné a desiatky doplňujúcich publikácií v arabskom jazyku, aby sme...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato praktická příručka představuje první souborné zpracování ochrany práv pacientů při poskytování zdravotní péče v České republice, čímž reaguje na současný zájem veřejnosti o problematiku zdravotnictví...

248 Kč

248 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však...

250 Kč

250 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do tří dní

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných...

-5%
1 710 Kč

1 710 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny...

-5%
128 Kč

128 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované...

-5%
1 074 Kč

1 074 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

od 871 Kč

Kniha 2006
-5 %
1 375 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2006
-5 %
1 375 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2010

Vyprodané

Vyprodané

Čtvrté vydání praktické komplexní příručky bylo doplněno a aktualizováno k 1. 6. 2007. Došlo totiž k řadě změn jak v předpisech týkajících se právních vztahů, tak v problematice oceňování nemovitostí...

838 Kč

838 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do tří dní

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

S tajemstvím v právním smyslu se v běžném životě setkáváme až překvapivě často. Tato jedinečná publikace představuje právní úpravu institutu tajemství v oblasti českého práva soukromého i veřejného...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti....

812 Kč

812 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

V nadväznosti na publikáciu Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy...

754 Kč

754 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska...

928 Kč

928 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Praktický průvodce spolkovým právem pro všední i nevšední situace při fungování spolku. Kniha je rozdělena na dvě základní části – část teoretickou, která obsahuje...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do tří dní

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů komplexně popisuje právní úpravu ochrany osobních údajů z hlediska českého i evropského práva. Autoři komentáře, pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů, vycházejí ze svých profesních zkušeností...

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Civilní právo procesní

od 846 Kč

Kniha Nakladatelství Leges, 2018
-5 %
846 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Leges, 2015
-5 %
1 101 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha Nakladatelství Linde, 2014

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Leges, 2018
-5 %
846 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Leges, 2015
-5 %
1 101 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha Nakladatelství Linde, 2014

Vyprodané

Posíláme do šesti dní

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně...

-5%
558 Kč

558 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Nové aktualizované a doplněné vydání, zpracované k 1. 7. 2008, předkládá čtenářům, vedle základních teoretických poznatků a základních principů civilního procesu, úplný výklad současného právního stavu...

870 Kč

870 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie se zabývá postavením spotřebitele v jednotlivých procesních fázích, ingerencí obecných soudů do rozhodčího řízení v souvislosti s ochranou spotřebitele, jednotlivými částmi řízení a uznáním a výkonem rozhodčích nálezů vydaných...

760 Kč

760 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví