Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 9 z 48

Zrušit
Titulky 959
Řazení

Posíláme do 8 dní

Nová publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace...

270 Kč

270 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na...

310 Kč

310 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů. Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Culpa in contrahendo je velmi specifickým institutem soukromého práva, jenž v moderní době poutá na evropské i národní úrovni stále větší pozornost jak v oblasti soudního rozhodování, tak v oblasti legislativy...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace komplexně zpracovává problematiku dědictví podle hmotného i procesního práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilost dědice), ...

490 Kč

490 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Tato ojedinělá příručka přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině: mezi rodiči, dětmi, manžely a dalšími příbuznými...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Vyprodané

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Rodinné právo nás provází v průběhu celého života, přesto není na první pohled nijak přehledné, ani komplikované. Od 1. ledna 2014 však rodinné právo doznalo řady změn...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

S. Radvanová a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2015

Posíláme do 12 dní

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku. Toto zpětné začlenění..

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy. Představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav. Odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém...

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací...

-5%
503 Kč

503 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Antidiskriminační zákon

od 542 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2010
-5 %
542 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha pevná vazba, 2016
Na skladě
-5 %
1 131 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha brožovaná vazba, 2010
-5 %
542 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha pevná vazba, 2016
Na skladě
-5 %
1 131 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 12 dní

Předkládaná publikace je výsledkem zkoumání v typické soukromoprávní disciplíně - občanském právu. Autor zaměřil svoji pozornost na otázky mající jako společenského jmenovatele problematiku ochrany osob a majetku...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Zástavní právo

Josef Pelech • Aleš Čeněk, 2013

Posíláme do 12 dní

Monografie obsahuje ucelenou právní úpravu zástavního práva de lege lata včetně jejího historického vývoje. Ačkoli od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), může být publikace užitečná všem osobám aplikujícím právo...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a....

890 Kč

890 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Praktikum z práva sociálního zabezpečení

od 285 Kč

Kniha 2013
-5 %
285 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2018
-5 %
304 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2013
-5 %
285 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2018
-5 %
304 Kč

Posíláme do pěti dní

Notářský řád a řízení o dědictví - komentář

Petr Bílek, Miloslav Jindřich, Karel Wawerka a a kolektiv autorů/autorek

od 1 550 Kč

Kniha 2010
-5 %
1 729 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2005

Vyprodané

Kniha 2010
-5 %
1 729 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2005

Vyprodané

Posíláme do 12 dní

Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle současné české právní úpravy a také podle předchozích právních úprav, které platily na území českých zemí od vzniku institut státního občanství v roce...

390 Kč

390 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Znalecké právo

Ševčík a Ullrich • C. H. Beck, 2015

Posíláme do 12 dní

Publikace reaguje svým obsahem na vznik nového společenského fenoménu, kterým je znalecké právo. Zaměřuje se tak nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a tlumočnících a doprovodných prováděcích předpisech, ale také na...

490 Kč

490 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová