Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 8 z 48

Zrušit
Titulky 959
Řazení

Posíláme do pěti dní

Publikace má za cíl usnadnit vám nástrahy ochrany osobních údajů ve školství. Původní plán zněl, že dáme dohromady články, které vyšly v časopise Řízení školy za poslední dva roky v souvislosti s přípravou a následnou aplikací obecného nařízení o...

315 Kč

315 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné historické a komparativní souvislosti...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

1 891 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Exekuční řád (Komentář)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního...

-5%
1 701 Kč

1 701 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Právo sociálního zabezpečení

Petr Tröster a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Šesté vydání vysokoškolské učebnice přináší oproti předcházejícímu vydání z roku 2010 zejména reakci na legislativní vývoj ve zkoumané oblasti...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Exekuční řád byl v posledních letech několikrát novelizován, naposledy k 1. srpnu 2013. Rozsáhlé změny zavádí s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 396/2012 Sb., který na jedné straně posiluje postavení exekutorů...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního,

-5%
1 017 Kč

1 017 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžné praxi postupně nahrazuje svého listinného předchůdce. V publikaci je doloženo, že tato náhrada není nyní ještě využita v plném rozsahu. Kniha přináší přehled současného...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s povinností...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografie se zabývá průniky sportu a práva, od trestní odpovědnosti sportovců za způsobené úrazy při sportu, přes otázky diváckého násilí na sportovištích...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Římské právo v občanském zákoníku (Věcná práva)

kolektiv autorů/autorek • Auditorium, 2017

Posíláme do 12 dní

Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový....

-5%
437 Kč

437 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Civilní proces (Casebook)

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2019

Posíláme do 8 dní

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř...

799 Kč

799 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Nový zákon reguluje...

-5%
713 Kč

713 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost úpravy občanskoprávních a obchodněprávních závazků. Dispozitivní úprava výrazně posiluje autonomii vůle....

-5%
2 280 Kč

2 280 Kč

Sleva 5%

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského...

-5%
380 Kč

380 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin