Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 6 z 48

Zrušit
Titulky 960
Řazení

Posíláme do 13 dní

Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní úpravy materie, která dosud ani v občanském, ani v obchodním zákoníku upravena nebyla. Publikace uvádí konkrétní případy možné aplikace komentovaných ustanovení, obsahu i smluv zakládajících správu...

990 Kč

990 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Publikace upozorňuje na novou právní úpravu kupní smlouvy a s ní spojené otázky. Zabývá se komparací jednotlivých aspektů spojených s koupí a prodejem v novém občanském...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací...

-5%
650 Kč

650 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Povaha předkládané publikace je zřejmá již ze samého názvu. Praktikum má sloužit především k procvičování získaných teoretických znalostí. Je určeno nejen pedagogům, jež jej mohou využít při seminární výuce občanského práva hmotného,...

166 Kč

166 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Sborník je sestaven z příspěvků, které se zabývají sociálními právy a jejich místem v ústavním a mezinárodním právu a rozhodováním ústavních soudů o nich.,,

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a práva spojená s osobností dítěte a práva a povinnosti osobní povahy, jako je...

390 Kč

390 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Kniha informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva. Srozumitelně vysvětluje nové pojmy a instituty, informuje o...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Smlouvy přípravného druhu

od 315 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018
315 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2019
-5 %
366 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018
315 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2019
-5 %
366 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do týdne

Kniha v současné době jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací z nového občanského zákoníku pro nájemce, pronajímatele, vlastníky nemovitostí, obce, bytová družstva a jejich členy a další se zájmem o bytovou problematiku....

99 Kč

99 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení sporné a řízení podle části V. Také tento sva

1 870 Kč

1 870 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit...

477 Kč

477 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

3 950 Kč

3 950 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy upravující problematiku bytů a bydlení z pohledu bytových družstev (jejich práv a povinností...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Správní právo procesní

od 490 Kč

Kniha 2019
-5 %
494 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2019
-5 %
494 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2015

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Tato ojedinělá kniha se zabývá problematikou věcných břemen u sítí veřejné infrastruktury, včetně dřívějších zákonných věcných břemen, ochranných pásem, zřizování věcných...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann