Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 5 z 48

Zrušit
Titulky 960
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Náklady řízení

Hromada, Levý, Vláčil, Tlašková, Pirk a další • C. H. Beck, 2017

Posíláme do čtyř dní

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení....

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Potýkáte se s reklamací zboží? Víte, na co máte právo, když nakupujete přes internet? Hledáte vhodného dodavatele plynu a elektřiny, ale ztrácíte se v záplavě zaručeně nejvýhodnějších nabídek? Čeká vás rozvod nebo dědické ří

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Účelem občanského zákoníku je shrnout hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním záležitostem, jež jsou společná všem osobám. Z pohledu základní systematiky je občanský zákoník rozvržen do pěti hlavních...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Civilní právo procesní

od 846 Kč

Kniha Nakladatelství Leges, 2018
-5 %
846 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha Nakladatelství Leges, 2015
-5 %
1 101 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Linde, 2014

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Leges, 2018
-5 %
846 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha Nakladatelství Leges, 2015
-5 %
1 101 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Linde, 2014

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí...

89 Kč

89 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů. V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty...

549 Kč

549 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabude účinnosti. Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecném...

-5%
836 Kč

836 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do
Na skladě
Výprodej

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha jako jediná na trhu poskytne ucelený právní návod, jak správně vykonávat státní správu na úseku ochrany dřevin. Jde o nejfrekventovanější agendu v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady, a která přitom nezřídka...

-10%
197 Kč

197 Kč

Sleva 10%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický...

550 Kč

550 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Dobrý pěstoun (Náhradní rodinná péče v ČR)

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018

Posíláme do čtyř dní

Kniha se věnuje problematice pěstounství z mnoha úhlů pohledu. Přináší ucelený souhrn nejen z oblasti pěstounství, ale i oblastí souvisejících (mediace, rodinná terapie, komunikace, traumata, závislostní chování apod.). Zah

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska. * Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů v manželství a rodině nové dimenze. Rodinné právo tak opět zaujalo důstojné místo v českém právním řádu. Tato skutečnost s...

-5%
2 366 Kč

2 366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Nové právo k povrchu

Pavel Petr • C. H. Beck, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením superficiální zásady, jež byla v našem právním řádu známa do doby účinnosti...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně...

3 109 Kč

3 109 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Sousedské vztahy byly od nepaměti problémem, který často znesvářil celé rodiny, vedly k rozkolům končícím u soudu, kde se pro malichernost prosoudily celé grunty. V horších případech se spory dostaly i do oblasti trestní...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Notářský řád (Komentář - 5. vydání)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2018

Posíláme do 11 dní

Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekodifikace občanského a obchodního práva. Tyto změny se týkají zákonné

-5%
1 606 Kč

1 606 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde