Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo - strana 4 z 48

Zrušit
Titulky 959
Řazení

Posíláme do tří dní

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty...

-5%
813 Kč

813 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kniha se zabývá klíčovým pojmem uprchlického a azylového práva. Zasadní je přitom práce s judikaturou, zejména se soudními rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, na jejichž zpracování je kniha především postavena...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

První komentář k zákonu č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví...

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů komplexně popisuje právní úpravu ochrany osobních údajů z hlediska českého i evropského práva. Autoři komentáře, pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů, vycházejí ze svých profesních zkušeností...

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné právnické veřejnosti přehled o základních oblastech, ve kterých lze hovořit o europeizaci českého občanského práva, tedy jeho postupné harmonizaci a přizpůsobování vzorové úpravě...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

od 636 Kč

Kniha 2016
-5 %
636 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2016
-5 %
636 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2014

Vyprodané

Právo pro zdravotnické pracovníky

od 233 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2017
-5 %
233 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Linde, 2014

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2017
-5 %
233 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Linde, 2014

Vyprodané

Posíláme do 8 dní

Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu „Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností“ (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního...

-5%
1 515 Kč

1 515 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Snad žádná oblast občanského práva nedoznala s účinností nového občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních tak zásadních změn jako...

778 Kč

778 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Občanský zákoník (Komentář)

Jan Petrov, Michal Výtisk a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu...

-5%
4 741 Kč

4 741 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

od 142 Kč

-5 %
142 Kč

Posíláme do 10 dní

149 Kč

Posíláme do šesti dní

-5 %
142 Kč

Posíláme do 10 dní

149 Kč

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 13 dní

Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby...

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace...

756 Kč

756 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Jak odškodnit holocaust?

Jan Kuklík a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2015

Posíláme do 20 dní

Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Zákony 2018 II/A (CZ)

Poradce s.r.o., 2018

Posíláme do týdne

Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodník korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Sociální práva cizinců

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Posíláme do 13 dní

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem...

308 Kč

308 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně...

-5%
352 Kč

352 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle