Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 12
Řazení

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017

Posíláme do 11 dní

Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 215/2018 Z.z.

70 Kč

70 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Zákon č. 216/2018 Z.z. z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

55 Kč

55 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Vyprodané

Nový zákon o ochrane osobných údajov s aktualizovanou dôvodovou správou.

61 Kč

61 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon zahŕňa: Predmet úpravy, Základné ustanovenia, Zásada rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelaní,...

26 Kč

26 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č...

35 Kč

35 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 98/2014 z.z. z 19. marca 2014 o krátkodobom nájme bytu.

23 Kč

23 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aktualizácia III/8

Poradca s.r.o., 2011

Vyprodané

Zákon o prídavku na dieťa; Zákon o rodičovskom príspevku; ...

12 Kč

12 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Príručka sprostredkuje základné informácie o priebehu občianskeho súdneho procesu. Návrh na začatie konania, Priebeh konania na súde, Súdne poplatky a iné trovy, Rozhodnutie súdu, Najčastejšie otázky, Vzory právnych podaní...

28 Kč

28 Kč

Vyprodané

Přidat do

Úplné znenia 24/2013

Poradca podnikateľa, 2013 • 24. díl série

Vyprodané

Zákon o ochrane osobných údajov s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise podľa právneho stavu k 30. 5. 2013...

79 Kč

79 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

61 Kč

61 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný zákon o rodine, zákon o mene a priezvisku a zákon o matrikách s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

52 Kč

52 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac