Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 82
Řazení
Novinka

Posíláme do čtyř dní

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá...

399 Kč

399 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Základy občanského práva

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2009

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Nový občanský zákoník (Smluvní právo)

Petr Novotný a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2014

Posíláme do týdne

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do tří dní

Účelem občanského zákoníku je shrnout hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním záležitostem, jež jsou společná všem osobám. Z pohledu základní systematiky je občanský zákoník rozvržen do pěti hlavních...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a práva spojená s osobností dítěte a práva a povinnosti osobní povahy, jako je...

390 Kč

390 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha v současné době jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací z nového občanského zákoníku pro nájemce, pronajímatele, vlastníky nemovitostí, obce, bytová družstva a jejich členy a další se zájmem o bytovou problematiku....

99 Kč

99 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do tří dní

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Alexander J. Bělohlávek a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Dodání může trvat více než tři týdny

Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma...

2 889 Kč

2 889 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Nová publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace...

270 Kč

270 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Předkládaná publikace je výsledkem zkoumání v typické soukromoprávní disciplíně - občanském právu. Autor zaměřil svoji pozornost na otázky mající jako společenského jmenovatele problematiku ochrany osob a majetku...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Znalecké právo

Ševčík a Ullrich • C. H. Beck, 2015

Posíláme do 11 dní

Publikace reaguje svým obsahem na vznik nového společenského fenoménu, kterým je znalecké právo. Zaměřuje se tak nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a tlumočnících a doprovodných prováděcích předpisech, ale také na...

490 Kč

490 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace se obšírně zabývá podstatou vztahu lékaře a pacienta. Základní otázka zní - je vztah mezi lékařem a pacientem soukromoprávní smlouva, anebo specifický druh právního vztahu? Autor v publikaci historicky a komparativně...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Předkládaná publikace poskytuje čtenáři komplexnější pohled na vývoj českého zemského (šlechtického) dědického práva od konce dvanáctého století (Statuta Konrádova) až do poloviny století sedmnáctého (Deklaratoria a Novely), a to především práva...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Základy občanského práva

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2007

Posíláme do tří dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou...

390 Kč

390 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Čtenáři se do rukou dostává první dílo z nové ediční řady srovnávacích komentářů, připravované nakladatelstvím Wolters Kluwer. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s...

275 Kč

275 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. “

Konfucius