Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 59
Řazení

Posíláme do čtyř dní

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic...

286 Kč

286 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím ř

-5%
998 Kč

998 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Občanský soudní řád

Jaroslav Bureš a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2004

Posíláme do 11 dní

Publikace přináší úplné a aktuální znění občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, které upravují civilní soudní proces. Všechna ustanovení zákona jsou pak doplněna klíčovou související judikaturou...

-5%
1 361 Kč

1 361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty...

549 Kč

549 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně...

3 109 Kč

3 109 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Náhradní péče o dítě

Lucie Trnková • Wolters Kluwer, 2018

Posíláme do tří dní

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá pojmem náhradní péče o dítě. Jde o pojem, který v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, jež nemohou z nejrůznějších...

260 Kč

260 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy. Představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav. Odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém...

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům zahrnuje systematickým způsobem zpracovanou...

490 Kč

490 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Cílem komentáře je poskytnout potřebné informace z oblasti vlastnictví bytů, fungování společenství vlastníků jednotek...

-27%
751 Kč

751 Kč

Sleva 27%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Rukověť rodinného práva přináší stručný přehled po právní úpravě rodinného práva, která se stala integrální součástí nového občanského zákoníku. Nová...

-23%
170 Kč

170 Kč

Sleva 23%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku....

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět. Opravdu vám kolemjdoucí (ba i ti ostatní) mohou radostně rvát...

360 Kč

360 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech...

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Antidiskriminační zákon (Komentář)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2016
Na skladě
Výprodej

Na skladě, objednávejte ale rychle

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před...

-26%
1 131 Kč

1 131 Kč

Sleva 26%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny...

602 Kč

602 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Komentář zákona o matrikách je veřejnosti předkládán v okamžiku, kdy uplyne téměř jeden rok od jedné z nejzásadnějších změn právního řádu České...

-23%
399 Kč

399 Kč

Sleva 23%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních...

330 Kč

330 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo...

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin