Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 27
Řazení

Posíláme do týdne

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se...

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů. V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Kniha informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva. Srozumitelně vysvětluje nové pojmy a instituty, informuje o...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy upravující problematiku bytů a bydlení z pohledu bytových družstev (jejich práv a povinností...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Dlouho očekávané aktualizované vydání právnické učebnice (dříve: Občanské právo procesní) je výsledkem spolupráce odborníků z brněnské a olomoucké právnické fakulty.

-5%
638 Kč

638 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Ochrana osobních údajů (Co vás může potkat?)

Pavel Mates a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2012

Posíláme do tří dní

Kniha Ochrana osobních údajů poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Publikace má za cíl usnadnit vám nástrahy ochrany osobních údajů ve školství. Původní plán zněl, že dáme dohromady články, které vyšly v časopise Řízení školy za poslední dva roky v souvislosti s přípravou a následnou aplikací obecného nařízení o...

315 Kč

315 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do týdne

GDPR (General Data Protection Regulation) od 25. května 2018...

-5%
93 Kč

93 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Bytové spoluvlastnictví a SVJ

Ústav práva a právní vědy, 2016

Posíláme do tří dní

Příručka obsahující vybrané paragrafy Občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.)...

-5%
95 Kč

95 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do týdne

V komentáři k občanskému zákoníku II se věnujeme úpravě tzv. relativních práv v soukromoprávní sféře. Snažíme se vysvětlit dopad jednotlivých ustanovení občanského zákoníku z hlediska jejich praktického použití od ledna 2014....

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Vyprodané

Autor v monografii sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. Prvou je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna...

412 Kč

412 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace srozumitelnou formou seznamuje se základními pojmy a instituty rodinného práva v České republice. Ačkoli se jedná pouze o nejdůležitější poznatky z tohoto oboru práva, je čtenáři podán jejich ucelený výklad...

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Autorský zákon

kolektiv autorů/autorek

od 90 Kč

Kniha 2018
-5 %
90 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2018
-5 %
90 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2016

Vyprodané

Vyprodané

Publikace je jedním z hlavních produktů mezinárodního projektu, který byl vyhlášen a podpořen německou nadací v rámci jejího programu vzdělávání v oblasti lidských práv. Podmínkou bylo vycházet z historických zkušeností nacistického bezpráví a ukázat...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace, zaměřená na vybrané otázky ochrany osobních údajů, je orientována prakticky a klade si za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v denodenních situacích...

515 Kč

515 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předkládaná publikace se zabýva zásadami soukromého práva, subjekty soukromého práva, zejména právnickými osobami a jejich postavením v měnícím se světě.

470 Kč

470 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy...

490 Kč

490 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů...

390 Kč

390 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do tří dní

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka - nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti...

109 Kč

109 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Vyprodané

Publikace podává výklad institutu databáze, začleněného do nového autorského zákona č. 121/2000 Sb., a jeho ochraně z hlediska autora i tzv. pořizovatele databáze...

579 Kč

579 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld