Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 4

Na skladě, objednávejte ale rychle

Štúdium občianskeho procesného práva je náročné na pochopenie podstaty predmetu, jeho jednotlivých inštitúcií a súvislostí vzťahujúcich sa na štádiá konania pred občianskoprávnymi súdmi a súdmi v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu profesor Právnickej...

464 Kč

464 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Základy občianskeho procesného práva

Ján Mazák a a kolektiv autorů/autorek

od 639 Kč

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2002

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2002

Vyprodané

Vyprodané

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na....

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese

Ján Mazák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 1997

Vyprodané

Význam zabezpečovacích prostriedkov v civilnom procese po roku 1989 vzrástol. Týka sa to najmä predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní.

338 Kč

338 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld