Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 10
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po...

-12%
1 872 Kč

1 872 Kč

Sleva 12%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Cieľom tohto komentára je podať prehľadný a pokiaľ možno i vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka. Spôsob výkladu je zvolený tak, aby čitateľ pochopil podstatu a účel komentovaného ustanovenia...

-5%
1 639 Kč

1 639 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom...

-5%
1 625 Kč

1 625 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny...

-12%
1 872 Kč

1 872 Kč

Sleva 12%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkla

-5%
2 011 Kč

2 011 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra...

2 117 Kč

2 117 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od vydania veľmi úspešnej publikácie "Občiansky zákonník - Komentár" (apríl 2007) bol Občiansky zákonník šesťkrát novelizovaný. Na prvé dve novely (zákony č. 355/2007 Z. z. a č. 568/2007 Z. z.) ...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od vydania veľmi úspešnej publikácie "Občiansky zákonník - Komentár" (apríl 2007) bol Občiansky zákonník dvakrát novelizovaný. Zmeny sa týkali zrušenia krajských úradov (zákon č. 335/2007 Z. z.) a prechodu ich kompetencií...

176 Kč

176 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento komentár základného slovenského súkromnoprávneho predpisu nadväzuje na komentár, ktorý autor publikoval vo vydavateľstve Epos začiatkom r. 2002. Odvtedy bol Občiansky zákonník zmenený a doplnený takmer 20-krát...

1 196 Kč

1 196 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. zväzok)

od 2 117 Kč

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané


„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire