Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 9

Posíláme do pěti dní

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem—-

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního...

-5%
1 515 Kč

1 515 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky...

2 382 Kč

2 382 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013.

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Občanské právo hmotné 3

Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2009

Posíláme do pěti dní

Třetí díl se věnuje výkladu práva rodinného, autorskému zákonu, patentovému právu a právu dědickému...

479 Kč

479 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Občanský zákoník I + II (Komentář)

Jiří Švestka a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2008

Vyprodané

Společné dílo předních českých civilistů z oblasti občanskoprávní teorie a soudní praxe, jejichž tvůrčí kolektiv byl doplněn o několik nadějných mladých autorů reprezentujících nastupující novou generaci právníků...

5 294 Kč

5 294 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občanské právo hmotné 1.

Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2009

Vyprodané

První svazek zahrnuje obecnou část (pojem práva, třídění práva, filozofickou koncepci práva, prameny a normy občanského práva atd.) a věcná práva (vlastnictví, právo zástavní, zadržovací, věcná břemena, věcná práva k věci cizí, katastr nemovitostí)...

615 Kč

615 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občanské právo hmotné 2

Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer

Vyprodané

Druhý svazek zahrnuje výklad závazkového práva, smluv, cenných papírů a odpovědnosti za škodu... .

758 Kč

758 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg