Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 8

Základy občanského práva

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2009

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Základy občanského práva (2. upravené a rozšířené vydání)

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2010

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického,...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací...

-5%
650 Kč

650 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací...

-5%
503 Kč

503 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh...

-5%
1 045 Kč

1 045 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vyprodané

Cílem publikace o dědickém právu je především seznámit co nejširší veřejnost s novým pojetím dědického práva tak, jak je upraveno v novém občanském zákoníku...

285 Kč

285 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace Dědictví a dědické právo vás fundovaným a přehledným způsobem provede právním zázemím, které se dědictví týká. Odpoví na nejčastější dotazy a poskytne řadu cenných vzorů...

427 Kč

427 Kč

Vyprodané

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský