Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 139
Řazení

Rodinné právo

od 790 Kč

Kniha 2017
-5 %
808 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2017
-5 %
808 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2015

Vyprodané

Občanské právo hmotné 2 (Rodinné právo)

kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016 • 2. díl série

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na...

295 Kč

295 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně...

-5%
558 Kč

558 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšávková a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2014

Posíláme do 10 dní

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Občanské právo hmotné 1 (Obecná část)

kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016 • 1. díl série

Posíláme do 10 dní

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou...

560 Kč

560 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou....

1 190 Kč

1 190 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož...

900 Kč

900 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Základy občanského práva

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2009

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Občanský soudní řád

Jaroslav Bureš a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2004

Posíláme do 11 dní

Publikace přináší úplné a aktuální znění občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, které upravují civilní soudní proces. Všechna ustanovení zákona jsou pak doplněna klíčovou související judikaturou...

-5%
1 361 Kč

1 361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Exekuce

Ilona Schelleová a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2008

Posíláme do 11 dní

Publikace obsahuje podrobný výklad o problematice výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu i exekuce podle exekučního řádu. Kniha je rozdělena do dvou častí...

-5%
329 Kč

329 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Základy občanského práva (2. upravené a rozšířené vydání)

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2010

Posíláme do 11 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického,...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2015

Posíláme do 11 dní

Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení...

514 Kč

514 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Občanský soudní řád. Komentář (2. vydání)

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017

Posíláme do 11 dní

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti...

-5%
1 891 Kč

1 891 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Nový občanský zákoník

Petr Novotný a a kolektiv autorů/autorek

od 206 Kč

Kniha 2014
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
Na skladě
-10 %
206 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
-5 %
284 Kč

Posíláme do týdne

Kniha 2017
Na skladě
-10 %
206 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se...

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Občanský zákoník (Komentář)

Jan Petrov, Michal Výtisk a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu...

-5%
4 741 Kč

4 741 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Jak odškodnit holocaust?

Jan Kuklík a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2015

Posíláme do 20 dní

Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Sociální práva cizinců

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Posíláme do 11 dní

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska. * Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů v manželství a rodině nové dimenze. Rodinné právo tak opět zaujalo důstojné místo v českém právním řádu. Tato skutečnost s...

-5%
2 366 Kč

2 366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde