Zrušit

Sociální práva cizinců

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck, 2013

Posíláme do 14 dní

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Občanský zákoník (Komentář)

 • C. H. Beck, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku velkého komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde...

-5%
4 741 Kč

4 741 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř...

799 Kč

799 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace obsahuje nejvíce používané vzory smluv, žalob a podání z oblasti občanského a obchodního práva, pracovněprávních vztahů, daňového a správního řízení, trestního práva, exekucí, soudních sporů a stavebního práva. Vzory smluv obsahují...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní...

-5%
589 Kč

589 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Žaloba v civilním řízení

 • Wolters Kluwer ČR, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žalob

-5%
352 Kč

352 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatření

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku)...

139 Kč

139 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Komentář zákona o matrikách je veřejnosti předkládán v okamžiku, kdy uplyne téměř jeden rok od jedné z nejzásadnějších změn právního řádu České...

399 Kč

399 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně...

-5%
558 Kč

558 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně...

-5%
110 Kč

110 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

od 246 Kč

Kniha 2017
Na skladě
-5 %
246 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
246 Kč

Vyprodané

Posíláme do 14 dní

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři rozhodli zúročit své zkušenosti z praxe a podělit se o své vědomosti se čten?

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Dobrá praxe je způsob práce, který někdo vyzkoušel, uplatnil a který se osvědčil. Kritériem osvědčení bývá shoda mínění zainteresovaných subjektů. Dobrá praxe má mít doložitelný efekt (v sociální práci např. vyřešení...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku. Toto zpětné začlenění..

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Sousedská práva

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck, 2017

Posíláme do 14 dní

Sousedské právo je tradičně charakterizováno jako právo, které reguluje vzájemné právní vztahy vlastníků sousedících nemovitých věcí, a to ať vlastníků nemovitých věcí bezprostředně ležících vedle sebe, tak sousedů...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Praktikum občanského práva je založeno na úspěšné metodě studia práva, kterou je řešení komplikovaných a skutkově bohatých případů. Řešením těchto případů získávají studenti analytické schopnosti řešení problémů tím...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer