Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Managment a byznys - Knihy - strana 198 z 199

Zrušit
Titulky 3969
Řazení

Vyprodané

K novej úprave podnikania bezpečnostných a technických služieb.

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Základné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre podnikateľov.

304 Kč

304 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Finančné problémy firiem - indikácia, riešenie, prevencia.

175 Kč

175 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu.

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Manažment rizika podnikania.

562 Kč

562 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zahraničný platobný styk - príručka pre podnikovú prax.

158 Kč

158 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Konverzačná príručka na obchodné cesty.

48 Kč

48 Kč

Vyprodané

Přidat do

Účtovníctvo

Božena Soukupová, Anna Šlosárová a Anna Baštincová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004

Vyprodané

Druhé vydanie učebnice je v porovnaní s predchádzajúcim vydaním podstatne prepracované a aktualizované. Je uceleným spracovaním problematiky finančného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré rešpektuje platnú národnú právnu úpravu...

643 Kč

643 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Viac ako 250 termínov, kocepcií, stratégií a iniciatív legendárneho lídra...

384 Kč

384 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

If you are using or need to get up to speed on Materials Management in SAP ERP, this is your must-have resource. This book provides a comprehensive and expanded overview of the various functionalities and configurations needed for SAP MM...

2 232 Kč

2 232 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Welcome to Life, an exciting new six-level adult series that turns learning English into an exploration of the world we live in. Drawing on National Geographic content, Life transforms the learning experience into a fabulous journey...

281 Kč

281 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografia "Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku" je určená poslucháčom Ekonomickej univerzity a iných ekonomických fakúlt, ako aj pracovníkom hospodárskej praxe angažujúcich sa v oblati medzinárodného podnikania...

318 Kč

318 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

The world's sharpest creative minds are in high demand in the advertising world, because making effective ads takes a whole lot more than just marketing know-how...

1 209 Kč

1 209 Kč

Vyprodané

Přidat do

Podnikové financie

Karol Vlachynský a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2006

Vyprodané

Zásluhou erudovanosti autorov dostáva čitateľ do rúk originálne dielo, ničím nezaostávajúce za obdobne zameranými publikáciami vychádzajúcimi v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou...

523 Kč

523 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (CD)

Andrea Moravčíková a a kolektiv autorů/autorek • Verlag Dashöfer, 2008

Vyprodané

CD-ROM o vašich právach, povinnostiach a zodpovednosti!...

3 295 Kč

3 295 Kč

Vyprodané

Přidat do

Interné firemné predpisy I

kolektiv autorů/autorek • Systém ekonomických a právnych informácií, 2006

Vyprodané

Návod, ako vypracovať vnútorné predpisy podnikateľského subjketu; vzory vnútorných predpisov; odkazy na súvisiace právne predpisy;...

1 079 Kč

1 079 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dane a Účtovníctvo 9/2015

Poradca podnikateľa, 2015 • 9. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Záväzky v zákone o dani z príjmov, Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2016, Oslobodenie od DPH pri dodaní a nájme...

303 Kč

303 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia vyšla ako súčasť projektu VEGA č. 2/0156/09 – zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov – možnosti a limity na súčasnom...

99 Kč

99 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o reklame podľa právneho stavu k 20. 1. 2015...

88 Kč

88 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného...

309 Kč

309 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust