Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Managment a byznys - Knihy

Zrušit
Titulky 8

Základy manažmentu

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém...

-5%
239 Kč

239 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Podnikové hospodárstvo

Mikuláš Sedlák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Posíláme do čtyř dní

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve...

-6%
83 Kč

83 Kč

Sleva 6%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Manažment (Štvrté, prepracované vydanie)

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu vo vyspelých krajinách, poukazuje na ich prínos i niektoré problémy...

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Podnikové hospodárstvo

Mikuláš Sedlák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007

Vyprodané

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve...

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti manažmentu. Kniha je výsledkom dlhodobej vedeckovýskumnej práce, ktorá sa postupne obohacovala o nové poznatky z tejto...

490 Kč

490 Kč

Vyprodané

Přidat do

Manažment

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2001

Vyprodané

Toto originálne, komplexne poňaté dielo poskytuje študentom fakúlt ekonomického zamerania ako aj výkonným manažérom i ďalším záujemcom celkový prehľad o problematike manažmentu.

331 Kč

331 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy manažmentu

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Autor vychádza z premisy, že základom súčasnej spoločnosti sú organizácie určené efektívne plniť rôzne špecifické ciele. Môžu ich dosiahnuť len využívaním poznatkov moderného manažmentu...

318 Kč

318 Kč

Vyprodané

Přidat do

Manažment (3. vydanie)

Mikuláš Sedlák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007

Vyprodané

Autor – dnes už klasik slovenského manažmentu – sa v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu, charakterizuje jeho hlavné koncepcie vo vyspelých krajinách...

378 Kč

378 Kč

Vyprodané

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský