Knihy
E-knihy

Strategický managment - strana 7 z 7

Zrušit
Titulky 140
Řazení

Vyprodané

Jedinečná exkluzivní kniha předního světového odborníka v oblasti brand managementu a spoluautora nejnovějšího vydání bible marketingového řízení Marketing management je základní a nejuznávanější světovou publikací o strategickém řízení značky...

1 280 Kč

1 280 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Přední odborník na hodnotový management v první části knihy charakterizuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a přínosy větší integrace výrobce se zákazníkem při spoluvytváření tzv. jedinečné hodnoty pro zákazníka...

320 Kč

320 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Spirálový management má univerzální platnost, budoucnost přinese všeobecné využití těchto přelomových myšlenek. Vznikal původně jako návod, jak efektivně řídit firmy v souladu s přírodními zákonitostmi...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikácia analyzuje efektivitu interných vzťahov a ekvivalenciu ich prvkov v spoločnosti s ručením obmedzeným ako podnikateľom celku a zároveň porovnáva teoretickú a praktickú rozhodovaciu integritu. Prezentuje aj teoretickejší pohľad prevažne na...

-5%
229 Kč

229 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach...

551 Kč

551 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Publikácia obsahuje všetky podstatné súvislosti stratégie odbytu – (predaja), v podmienkach trhovej ekonomiky. Analyzuje kľúčové vzťahy oblasti trhu, sleduje...

348 Kč

348 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Stratégia a strategický manažment

od 493 Kč

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku

Jana Sršňová a a kolektiv autorů/autorek • SPRINT, 2010

Vyprodané

Internacionalizácia podniku. Teoretické základy. Faktory, motívy a ciele Rozhodovanie pre alebo proti internacionalizácii podniku – analýzy východiskovej situácie...

293 Kč

293 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategický marketing

Dagmar Lesáková a a kolektiv autorů/autorek • SPRINT, 2007

Vyprodané

Publikácia je určená študentom vysokých škôl, účastníkom kurzov ďalšieho vzdelávania, personalistom, všetkým manažérom a podnikateľom...

312 Kč

312 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD. a Mgr. Zuzany Papulovej, PhD., vysokoškolského pedagóga a Philososhie doctor v odbore Manažment...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Combining quality and user-friendliness with rigor and relevance, Frank T. Rothaermel synthesizes theory, empirical research, and practical applications in a breakthrough new text designed to prepare students for the types of ...

2 074 Kč

2 074 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V treťom upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií, ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení...

493 Kč

493 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom diela je poskytnúť komplexný prehľad o strategických partnerstvách ako najvyužívanejšom strategickom nástroji súčasnosti, ktorý sa stal fenoménom globálnej ekonomiky a v súčasnosti ovplyvňuje odvetvové charakteristiky mnohých odvetví...

232 Kč

232 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategické myslenie

kolektiv autorů/autorek • Slovart, 2002

Vyprodané

Ďalšia z praktických príručiek edície Základy manažmentu, ktorá stručným a jasným spôsobom radí čitateľovi, ako hospodáriť s vlastným časom.

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení...

493 Kč

493 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hlavným cieľom publikácie je navrhnúť modely spotrebiteľského správania sociálnych tried tak, aby mohli byť využiteľné pri tvorbe marketingovej stratégie podniku...

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je věnována problematice managementu a rozboru úlohy manažera, který má v každé organizaci významnou roli při ovlivňování chování a činnosti lidí, kteří v organizaci působí. Obecné zásady managementu jsou shodné pro různé typy organizací...

514 Kč

514 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategický marketing

Dagmar Lesáková a a kolektiv autorů/autorek • SPRINT, 2011

Vyprodané

Cieľom predkladanej publikácie je: vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, vymedziť úlohu zákazníckych a konkurenčných...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografia "Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku" je určená poslucháčom Ekonomickej univerzity a iných ekonomických fakúlt, ako aj pracovníkom hospodárskej praxe angažujúcich sa v oblati medzinárodného podnikania...

318 Kč

318 Kč

Vyprodané

Přidat do

Marketing (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)

Jaroslav Kita a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2005

Vyprodané

Publikácia je zostavená tak, aby bola logickým vodidlom problematikou marketingu. Vychádza zo základných pojmov a smeruje k analýze toho, čo sa uskutočňuje v podniku, ktorý realizuje marketing...

394 Kč

394 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. “

André Maurois