Knihy
E-knihy

Strategický managment

Zrušit
Titulky 12
Řazení

Tvorba strategie a strategické plánování

Jiří Fotr a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2012

Posíláme do týdne

Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Tato kniha pomůže manažerům, kteří rozhodují o volbě strategie a tvorbě strategických plánů i pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

IS/IT strategie - krok za krokem (Teorie pro praxi)

Miloslav Keřkovský a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2015

Posíláme do tří dní

IS/IT jsou z pohledu současné praxe managementu rozporuplný fenomén. Pro každou organizaci mohou být příležitostí – strategickou zbraní, prostředkem pro získávání strategických informací z oblasti vývoje nových výrobků a služeb, nových trhů, způsobů...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Obsahem nové knihy kolektivu zkušených autorů a předních domácích odborníků je především výklad manažerských systémů zaměřených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 9001, 14 001 a OHSAS 18 001...

-5%
512 Kč

512 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Celostný manažment (Piliere kompetentnosti v manažmente)

Ján Porvazník a a kolektiv autorů/autorek • Poradca podnikateľa, 2007

Posíláme do 13 dní

Publikácia Celostný manažment je zúročením celoživotnej, viac ako 40 ročnej vedeckej, manažérskej a pedagogickej práce vedúceho autora...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací

Eva Kislingerová a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2008

Vyprodané

Dnešní svět je v trvalém pohybu. Mění se po stránce politické, hospodářské, technologické a kulturní. Kvalitativně nové prostředí znamená mimo jiné i změnu podmínek pro fungování podniků, které v zájmu vlastního přežití musí tyto proměny vnímat...

590 Kč

590 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategic Management

Garth Saloner a a kolektiv autorů/autorek • Wiley-Blackwell, 2005

Dodání může trvat více než tři týdny

This book is written for current and future general managers who have or will have overall responsibility for a business. The authors provide a set of frameworks, tools, and concepts to build this capability...

8 796 Kč

8 796 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Diferencované řízení vztahů se zákazníky

Hana Lošťáková a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2009

Vyprodané

Publikace se věnuje hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik...

375 Kč

375 Kč

Vyprodané

Přidat do

Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku

Jana Sršňová a a kolektiv autorů/autorek • SPRINT, 2010

Vyprodané

Internacionalizácia podniku. Teoretické základy. Faktory, motívy a ciele Rozhodovanie pre alebo proti internacionalizácii podniku – analýzy východiskovej situácie...

293 Kč

293 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategický marketing

Dagmar Lesáková a a kolektiv autorů/autorek • SPRINT, 2007

Vyprodané

Publikácia je určená študentom vysokých škôl, účastníkom kurzov ďalšieho vzdelávania, personalistom, všetkým manažérom a podnikateľom...

312 Kč

312 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategické myslenie

kolektiv autorů/autorek • Slovart, 2002

Vyprodané

Ďalšia z praktických príručiek edície Základy manažmentu, ktorá stručným a jasným spôsobom radí čitateľovi, ako hospodáriť s vlastným časom.

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Strategický marketing

Dagmar Lesáková a a kolektiv autorů/autorek • SPRINT, 2011

Vyprodané

Cieľom predkladanej publikácie je: vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, vymedziť úlohu zákazníckych a konkurenčných...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Marketing (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)

Jaroslav Kita a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2005

Vyprodané

Publikácia je zostavená tak, aby bola logickým vodidlom problematikou marketingu. Vychádza zo základných pojmov a smeruje k analýze toho, čo sa uskutočňuje v podniku, ktorý realizuje marketing...

394 Kč

394 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle