Knihy
E-knihy

Kanonické právo a konfesní právo - Knihy

Zrušit
Titulky 13
Zúžení výběru
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 13
Seřadit podle:

Posíláme do šesti dní

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských...

718 Kč

718 Kč

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným...

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 9 dní

Kniha se zabývá dějinami výuky kanonického práva v českých zemích v letech 1918–1989. Sleduje strukturu všech předmětů, které se kanonického práva tematicky dotýkají, a popisuje proměny, k nimž docházelo v závislosti na...

-5%
200 Kč

200 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Posíláme do pěti dní

Publikácia po prvýkrát poskytuje v slovenskom jazyku ucelený prehľad o pôsobení rímskeho a kanonického práva ako súčastí supranacionálneho učeného práva (ius commune) v Anglicku. Počas väčšiny historického vývoja existovali v Anglicku rôzne sústavy...

400 Kč

400 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt. Jej hlavným cieľom je poskytnúť najdôležitejšie poznatky o vývoji...

-5%
684 Kč

684 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva

Martin Píry • Stredoeurópsky inštitút správnych a ekologických štúdií o.z, 2019

Na skladě, posíláme ihned

Kniha prezentuje katolícke sociálne myslenie od mníšskej tradície až po súčasného pápeža Františka. Zameriava sa na právne inštitúty v poradí osoba, rodina a samospráva . Na základe právnej filozofie a rozhodnutí európskych, národných a amerických...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě
Výprodej

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po...

-25%
342 Kč

342 Kč

Sleva 25%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 9 dní

Publikácia zachytáva dynamický vývoj konfesného práva v 20. storočí na Slovensku - osobitne problematiku právnych a majetkových vzťahov gréckotolíckej...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Posíláme do 9 dní

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Posíláme do pěti dní

Európska právna kultúra je budovaná na historických pilieroch tvorených gréckou filozofiou, rímskym právom a kresťanským náboženstvom. Tradičné hodnoty vyplývajúce z týchto základov sa v súčasnosti stretávajú so sekularizáciou a v

151 Kč

151 Kč

Posíláme do pěti dní

Vyprodané

Publikace se věnuje otázce vztahů mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé. Po seznámení se základními pojmy je podán ucelený přehled historického vývoje konfesněprávní úpravy, ...

271 Kč

271 Kč

Vyprodané

Teorie kanonického práva

Ignác Antonín Hrdina • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Vyprodané

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů...

450 Kč

450 Kč

Vyprodané


„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder