Dodání může trvat více než tři týdny

Jakou roli měly protektorátní pojišťovny při financování druhé světové války a podpoře německého válečného hospodářství? Jakým způsobem byl v protektorátním...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Pojištění občanů

 • Knihy Radosti, 2020

Posíláme do týdne

Učebnice, kterou sepsali odborníci na pojistném trhu, obsahuje dva oddíly Životní pojištění a Pojištění občanského majetku a odpovědnosti. Přináší kompletní přehled o jednotlivých produktových skupinách, v občanském...

-5%
208 Kč

208 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Pojištění v kostce

 • Knihy Radosti, 2020

Posíláme do týdne

Učebnice, z pera špiček v oboru, přináší komplexní vhled do problematiky pojištění od teorie pojištění, přes právní rámec, risk management v pojišťovnictví, zajištění až po základní druhy pojištění....

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Život jako riziko obsahuje hlavní zásady pojišťování rizik spojených s lidským životem. Zájemci o pojištění se dozvědí jak se chytře zajistit a neutratit za pojištění příliš mnoho...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, ...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Principy pojištění a pojišťovnictví

od 281 Kč

Kniha 2009
Na skladě
-5 %
281 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2005

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
281 Kč

Vyprodané

Posíláme do týdne

Rizika ve financích a pojišťovnictví dosahují v dnešním světě takových rozměrů, že pro bezpečnost finančního (především bankovního) a pojistného systému a ochranu...

-5%
608 Kč

608 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Pojištění a pojišťovnictví je určena především k seznámení se základními principy fungování komerčního pojištění. Má objasnit obsah jednotlivých pojmů užívaných v komerčním pojištění, vysvětlit vztahy v rámci komerčního pojištění a pojišťovnictví...

-5%
351 Kč

351 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti...

-5%
265 Kč

265 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato kniha vychází z rozboru rizik, rozdělených do dvou hlavních skupin, a sice na případy, vyvolané (a) přírodními silami, a (b) přímým působením člověka. Přitom budou sledovány i možnosti nápravných opatření nebo zmírnění dopadu příslušného rizika...

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují...

-5%
319 Kč

319 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pojistná matematika

od 456 Kč

Kniha 2009
-5 %
456 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2006

Vyprodané

-5 %
456 Kč

Vyprodané

Dodání může trvat více než tři týdny

Kam až dospěl stav etického (ne)-jednání v praxi jak pojišťoven, tak i zprostředkovatelů pojistných produktů pojišťoven, pokud musí reagovat až i legislativa? Nedělám si žádné iluze: zjevně nemravné...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy...

995 Kč

995 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Pojišťovací právo

od 399 Kč

Kniha 2018
-5 %
494 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2010
-5 %
399 Kč

Posíláme do 12 dní

-5 %
494 Kč
-5 %
399 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Od roku 2004 došlo jak v České republice (ČR), tak i v Evropské unii k podstatným změnám, které zakládají nutnost v mnoha směrech nového pohledu na pojišťovnictví a zároveň vytvářejí systémové a metodické předpoklady jeho nového rozvoje...

-5%
226 Kč

226 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

V současnosti jsou rizika pro podnikatelské subjekty permanentní záležitostí se kterou se musí management i vlastníci naučit žít a zároveň ji úspěšně zvládat...

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Otázky související s cenou mají v pojišťovnictví klíčový význam, neboť k základním principům oboru patří poskytnutí přiměřené náhrady za škodu a také princip, že z majetkového pojištění se nesmí pojištěný subjekt obohatit...

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Marketing v pojišťovnictví

 • Professional Publishing, 2016

Posíláme do šesti dní

Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a rovněž mezinárodní marketing v pojišťovnictví. Čtenář – a t

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Jiřího Janaty „Pojištění a management rizik v makléřském obchodě“, kterou vydává nakladatelství Professional Publishing, se ve svých prvních kapitolách zabývá především pojistnými trhy, jejich charakteristikami a vývojem,...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer