Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušit
Titulky 8971
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 8971
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do pěti dní

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i speci?cká témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary), pravidla nízké...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Publikaci využijí čtenáři, kteří provozují samostatnou činnost, zemědělští podnikatelé, čtenáři, kteří mají příjmy z nájmu, z kapitálového majetku, zaměstnavatelé i samostatně podnikající osoby, včetně čtenářů, kteří...

-15%
357 Kč

357 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do šesti dní

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti...

678 Kč

678 Kč

Posíláme do šesti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí žádné odborné termíny. Je vhodná pro účetní, kteří mají povinnost vnitro účetnictví ve firmě zavést. Na konkrétních příkladech uvádí..

189 Kč

189 Kč

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do šesti dní

Kniha navazuje na předchozí učebnici z ediční řady „Musíš znát...", která byla věnována oblasti manželství, a přináší výklad a přehled rozhodovací praxe soudů k úpravě právního postavení dítěte. Autoři čtenářům předestírají základní...

449 Kč

449 Kč

Posíláme do šesti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní...

-15%
587 Kč

587 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Jiří Jelínek a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2019
Novinka

Posíláme do pěti dní

Kolektivní monografie Deset let od přijetí českého trestního zákoníku připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Po dlouhé době přijde na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně - jsou v ní vyloženy všechny způsoby skončení pracovního poměru s praktickými...

-15%
348 Kč

348 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do 8 dní

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým...

-10%
350 Kč

350 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 8 dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Zákon o zpracování osobních údajů (úplné znění zákona), GDPR (úplné znění nařízení), Zákon o inspekci práce (úplné znění zákona), Zákon o pedagogických pracovnících (úplné znění zákona).

-15%
127 Kč

127 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především...

399 Kč

399 Kč

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových otázek k řešení. Monografie podává...

-15%
332 Kč

332 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem... Úplné znění zákonů po poslední novele: •o daních z příjmů •o da

-15%
110 Kč

110 Kč

Sleva 15%

Posíláme do šesti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky od starověku po...

-15%
332 Kč

332 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona...

-5%
1 045 Kč

1 045 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s...

229 Kč

229 Kč

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. Charakteristiky platových tříd, Zákon č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, Sdělení č. 311/2018 Sb. O vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3

-15%
127 Kč

127 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní

Novinka

Posíláme do pěti dní

Zákon č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád podle právního stavu k 1. dubnu 2019

-15%
127 Kč

127 Kč

Sleva 15%

Posíláme do pěti dní


„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij