Knihy
E-knihy

Vzdělávání, vyučovací proces - E-knihy - strana 6 z 6

Zrušit
Titulky 118
Řazení
Počet titulů: 118
Seřadit podle:
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

„Nejprve je nutno poznat reálný terén, na nějž se má soustředit výzkum, a teprve potom je nutno vyhledávat vhodné výzkumné metody.“ O tom a mnohém dalším je publikace významného českého...

212 Kč

212 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Zdraví člověka je v současnosti chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova...

-15%
365 Kč

365 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvláštnostmi těchto dětí a věnuje se rovněž diagnostice, poradenství a možnostem sociální integrace, zahrnuta jsou i témata komunikace dětí...

-15%
186 Kč

186 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
4,01x
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Knížka je určena všem, kteří se chtějí snadněji a lépe učit a více si zapamatovat. Díky testu v knize zjistíte, jaký jste studijní typ a jaké metody učení jsou pro vás nejvhodnější. Dozvíte se, jak se správně motivovat...

144 Kč

144 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do
4,01x
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Co podmiňuje, že si nás lidé váží, že nás respektují? Lze rozvíjet zdravé sebehodnocení a přiměřené sebevědomí? Jsou nějaké cesty k lepšímu pochopení sebe sama a poznávání druhých? Na čem vlastně závisí sociální...

-15%
127 Kč

127 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru...

-15%
297 Kč

297 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
4,423x
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Montessori pedagogika umožňuje každému dieťaťu, aby sa vyvíjalo vo vlastnom tempe, s ohľadom na jeho osobnosť a s plným využitím jeho potenciálu. Montessori vychovávateľka, Charlotte Poussin, sa rozhodla podeliť o svoje skúsenosti...

-34%
239 Kč

239 Kč

Sleva 34%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
5,02x
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Knižné spracovanie kurzov a seminárov pre rodičov, deti a študentov, ktoré vedie svetovo uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou Novotnou, vám pomôže pochopiť, v čom vaše deti vynikajú.

-45%
239 Kč

239 Kč

Sleva 45%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu v rozvíjaní jeho rozumového a emočného potenciálu Počas prvých rokov života má detský mozog taký potenciál, aký už nikdy nenadobudne. To však neznamená, že by...

-34%
209 Kč

209 Kč

Sleva 34%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
4,01x
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Možno v nej nájsť potrebnú teóriu, ktorá umožní pochopiť poslanie animácie ako služby, pochopiť prečo sa animácia stala dôležitou súčasťou moderného turizmu. Okrem teórie sú v nej opísané konkrétne aktivity, súťaže a hry...

-62%
89 Kč

89 Kč

Sleva 62%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Téma porúch učenia rezonuje u odborníkov už dlhšiu dobu, rodičia detí so špeciálnymi potrebami sa počas života svojich ratolestí stávajú špecialistami v danej problematike a neraz suplujú medziodborovú spoluprácu.

199 Kč

199 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do
5,02x
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Praktická príručka inšpirovaná metódou Montessori rozvíja prostredníctvom hravých aktivít potenciál dieťaťa už od narodenia. Nepotrebujete na to pritom žiadne špeciálne pomôcky, postačia...

-34%
239 Kč

239 Kč

Sleva 34%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Animácia voľného času je v súčasnosti najintenzívnejšie sa rozvíjajúcou oblasťou cestovného ruchu. Ešte pred pár rokmi bola spájaná hlavne s prímorskými letoviskami, dnes však môžeme zreteľne vidieť...

-62%
99 Kč

99 Kč

Sleva 62%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
5,08x
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Apatický, rozrušený, nadšený, zahanbený alebo smutný - každý má nálady, ktoré sa môžu zo dna na deň zmeniť. A to je v poriadku! Niekedy však spôsob uvažovania u mladých ľudí spôsobuje, že je ťažké precítiť šťastie alebo rado

189 Kč

189 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do
2,01x
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Rozvíjanie vzťahových a sociálnych kompetencií je jedným z najdôležitejších cieľov a úspechov detstva, zvlášť u detí s Poruchou pozornosti a aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), pre ktoré je daná oblasť...

99 Kč

99 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Stratégie tvorby bezpečnej školy

Jana Hanuliaková a a kolektiv autorů/autorek • E-knihy jedou, 2017
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Cieľom publikácie je prezentovať teoreticko-praktické východiská prevencie v podmienkach školy. Autori sa orientujú na metodické postupy a výchovné stratégie ľahko aplikovateľné pri prevencii sociálno-patologických javov.

199 Kč

199 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Vysokých škôl a vysokoškolských študentov je čím ďalej, tým viac – ale publikácií z oblasti vysokoškolskej pedagogiky je stále málo. Ešte menej je tých, kde sa uvádzajú konkrétne...

-38%
99 Kč

99 Kč

Sleva 38%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
5,01x
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Milí rodičia, máte doma dieťa, ktoré je hyperaktívne, nepozorné, málo zodpovedné, nedokáže sa sústrediť tak ako iné deti? V tejto publikácii, ktorá je určená práve vám, autorka ponúka základné informácie o Poruche pozornosti...

99 Kč

99 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

„Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. “

Zdeňka Ortová