Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - E-knihy

Zrušit
Titulky 9
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými...

-38%
190 Kč

190 Kč

Sleva 38%

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Soudobá sociologie I. Teoretické koncepce a jejich autoři

Jiří Šubrt a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2007
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné...

-39%
180 Kč

180 Kč

Sleva 39%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní...

-37%
210 Kč

210 Kč

Sleva 37%

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností

Jiří Šubrt a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2008
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Třetí svazek učebních textů ze soudobé sociologie přináší stati, jejichž společným jmenovatelem je problematika aktuálních procesů probíhajících v soudobých společnostech. Publikace obsahuje texty zabývající se sociální...

-38%
190 Kč

190 Kč

Sleva 38%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, .

-31%
220 Kč

220 Kč

Sleva 31%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Přestože sociologická teorie je dnes už etablovaným podoborem sociologie, jenž má své otce zakladatele, kanonické knihy, heroická období překotného vývoje, vlastní zásobu klíčových pojmů i celosvětově proslulé časopisy...

-15%
271 Kč

271 Kč

Sleva 15%

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Soudobá sociologie V Teorie sociální změny

Jiří Šubrt a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2013
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice sociální změny. V protikladu ke všemu, co je statické, znamená sociální změna dynamiku a diskontinuitu. Týká se sociálních struktur...

-39%
230 Kč

230 Kč

Sleva 39%

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace

Jiří Šubrt a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2014 • 6. díl série
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé...

-39%
230 Kč

230 Kč

Sleva 39%

Okamžitě ke stažení

Přidat do
Okamžitý download
PDF
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický...

-37%
170 Kč

170 Kč

Sleva 37%

Okamžitě ke stažení

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský