Edice Špecializovaná edícia neperiodických publikácií

Novelizovaný Autorský zákon

od 44 Kč

Kniha šitá vazba, 2018
70 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha brožovaná vazba, 2014

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2015

Vyprodané

70 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Zákon o prokuratúre

od 55 Kč

Kniha 2021
92 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

92 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný zákon o BOZP

od 91 Kč

Kniha 2021
Na skladě
-5 %
91 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2020

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
91 Kč

Vyprodané

Posíláme do 9 dní

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Novelizovaný Zákon o verejnom obstarávaní

od 90 Kč

Kniha 2019
-5 %
174 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

-5 %
174 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný Obchodný zákonník

od 116 Kč

Kniha 2019
Na skladě
-5 %
229 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
229 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Zákon o cestnej premávke

od 187 Kč

Na skladě
-5 %
273 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-35 %
187 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha
Na skladě
-5 %
273 Kč
-35 %
187 Kč

Posíláme do 9 dní

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona..

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Civilný mimosporový poriadok

od 102 Kč

Kniha 2021
-5 %
107 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2020

Vyprodané

-5 %
107 Kč

Vyprodané

Novelizovaný Notársky poriadok

od 46 Kč

Kniha 2019
73 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

73 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný Občiansky zákonník

od 70 Kč

Kniha 2019
-5 %
129 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

-5 %
129 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

od 84 Kč

Kniha 2020
84 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2018

Vyprodané

84 Kč

Vyprodané

Posíláme do 9 dní

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA...

-5%
99 Kč

99 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Novelizovaný Zákon o advokácii

od 35 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2016
Na skladě
35 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha šitá vazba, 2019
-5 %
55 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha šitá vazba, 2012

Vyprodané

Kniha
Na skladě
35 Kč
-5 %
55 Kč

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o priestupkoch

od 35 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2020
73 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha šitá vazba, 2016

Vyprodané

Kniha brožovaná vazba, 2017

Vyprodané

73 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný Zákoník práce

od 70 Kč

Kniha 2021
-5 %
160 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

-5 %
160 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

od 75 Kč

Kniha 2020
-5 %
135 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha 2017

Vyprodané

-5 %
135 Kč

Vyprodané

Novelizované zákony o rodine, o matrikách a o mene a priezvisku

od 52 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2015
78 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha brožovaná vazba, 2015

Vyprodané

Kniha šitá vazba, 2013

Vyprodané

78 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

od 55 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2020
-5 %
88 Kč

Posíláme do 9 dní

Kniha brožovaná vazba, 2016

Vyprodané

Kniha šitá vazba, 2013

Vyprodané

-5 %
88 Kč

Vyprodané

Vyprodané


„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France