Knihy
E-knihy

Edice Matýskova matematika

Zrušit
Titulky 43
Řazení

Posíláme do 10 dní

Sedmý díl učebnice (ZDOKONALUJEME SE V POČÍTÁNÍ DO STA) je zaměřen zejména na důkladné procvičení sčítání a odčítání v oboru 0–100. Probírané učivo dále zahrnuje i početní operace se závorkami a bez závorek, jednoduché...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Metodický průvodce obsahuje návrh ročního plánu, klíčové kompetence, očekávané výstupy a vysvětlivky ke zkratkám očekávaných výstupů ke Geometrii pro 5. ročník. Dále jsou do něj zařazeny metodické poznámky ke každé straně,...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Matýskova matematika, 1. díl - počítání do 5 - aktualizované vydání 2018. Tituly mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2024...

64 Kč

64 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje množství úloh a příkladů k procvičování probírané látky...

39 Kč

39 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou...

43 Kč

43 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

V 1. dílu učebnice je nejprve systematicky zopakováno dříve probírané učivo, na ně plynule navazuje učivo, které je nové nebo lehce rozšiřuje dříve probranou látku. Zvláštní důraz se klade na logické myšlení a systematičnost...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

43 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Procvičujeme s Matýskem - Počítání do pěti a do deseti - aktualizované vydání 2018...

33 Kč

33 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Nová učebnice geometrie, která nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky a lze ji pojmout jako samostatnou učebnici...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Matýskova matematika, 3. díl - počítání do 20 bez přechodu přes 10 - aktualizované vydání 2018...

64 Kč

64 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

64 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Na školní rok 2018/2019 jsme pro Vás připravili aktualizované vydání Matýskovy matematiky pro 1. ročník ZŠ. Celková koncepce učebnic i pracovních sešitů zůstala zachována, stejně jako očekávané výstupy jednotlivých dílů...

64 Kč

64 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Nová učebnice matematiky pro 2. ročník ZŠ podporující čtenářskou dovednost. Pro 2. ročník je určen 4., 5. a 6. díl Matýskovy matematiky...

64 Kč

64 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Metodický průvodce Matýskova matematika 1. díl

Nakladatelství Nová škola Brno, 2018 • 1. díl série

Posíláme do tří dní

Metodický průvodce k Matýskově matematice 1. díl - aktualizované vydání 2018...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

První díl učebnice je zaměřen na početní operace v číselném oboru 0 až 10 000. Velký důraz se klade na pamětné počítání příkladů v daném číselném rozsahu, aby byli žáci schopni v reálném životě řešit jednodušší...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice...

59 Kč

59 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Průvodce obsahuje metodické pokyny ke stranám 2 až 64 učebnice Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl. Součástí jsou i výsledky cvičení, odkazy na výuková videa a prostor pro poznámky vyučujícího...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice...

43 Kč

43 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Procvičujeme s Matýskem - Počítání do dvaceti - aktualizované vydání 2018...

33 Kč

33 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Metodický průvodce k Matýskově matematice 3. díl - aktualizované vydání 2018...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle