Edice ČR 1:50 000

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle