Edice ČR 1:50 000

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová