Knihy
E-knihy

Připomeňme si 17. listopad

Kolekce obsahuje 16 knih

V těchto dnech si připomínáme výročí 17. listopadu a k té příležitosti jsme pro vás připravili kolekci, která se vrací nejen k tomuto významnému milníku naší historie. Protože znát svou minulost je důležité, souhlasíte?

Kolekci sestavila
Lucie Zelinková
Karel Pacner

Kronika naší nejnovější historie 1991-2018

Karel Pacner

Kronika naší nejnovější historie 1991-2018

Karel Pacner svou strhující kronikou převážně politických událostí let 1991 až 2018 varuje: jestliže nepochopíme svou minulost, může se stát, že si ji v budoucnosti zopakujeme! Díky autorově zasvěcenosti a přesnému zachycení událostí a souvislostí má...

539 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

5

Kdo se podílel na vzniku Československa v roce 1918? Jak probíhal Vítězný únor v roce 1948? Nebo co se dělo při sovětské okupaci v roce 1968? Připomeňte si letopočty s osudovou osmičkou na konci, které poznamenaly dějiny Československa a staly se...

621 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

5
Jan Rychlík

Spolupráce a konflikty 1914–1992

Jan Rychlík

Spolupráce a konflikty 1914–1992

Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České republiky i Slovenska prožila většinu svého života, patří dnes již do historie. Vztahy mezi dvěma národy, které se na víc než sedm desetiletí sešly v tomto státě jako ve svém domově, ale...

538 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Toto CD se zabývá den po dni, hodinu po hodině okolnostmi pádu totality koncem roku 1989.

149 Kč

Okamžitě ke stažení

5

„Operace Listopad 1989“ je založena na analýze událostí spjatých se změnou mocenského systému na základě především nových informací i poznatků o tom, co se tehdy dělo, které jsou na počátku druhé dekády XXI. století dostupné...

359 Kč

Posíláme do čtyř dní

Pavel Kosatík a Vojta Šeda

Jak se stal Havel prezidentem

Pavel Kosatík a Vojta Šeda

Jak se stal Havel prezidentem

Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické totality vzniká něco nového, není ale úplně jasné co. Na první jednání Občanského fóra s komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem nebyl Václav Havel ještě ani připuštěn...

242 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

5

U příležitosti dvaceti let od rozdělení společného státu Čechů a Slováků vychází v dalším vydání práce historika Jana Rychlíka, předního znalce dějin Československa a zároveň přímého účastníka procesu jeho rozdělení.

358 Kč

Posíláme do 15 dní

Víte, kdo poprvé vyslovil výraz „železná opona“? Čemu se říkalo „americký brouk"? V kterých částech Prahy nastupovali lidé do stanic metra Fučíkova, Moskevská a Leninova? A kolik medailí dovezli manželé Zátopkovi z olympiády...

224 Kč

Posíláme do 10 dní

František Emmert

Kronika pádu komunismu 1989

František Emmert

Kronika pádu komunismu 1989

Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Vytváří ostrý předěl nejen mezi dvěma historickými epochami, ale také mezi zcela odlišnými společnostmi a způsoby života...

359 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí sametové revoluce, sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze..

585 Kč

Posíláme do 10 dní

James Krapfl

Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989 - 1992

James Krapfl

Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989 - 1992

Již více než čtvrtstoletí si každý rok v předvečer 17. listopadu připomínáme výročí počátku nedlouhého dějinného údobí, které jsme si zvykli nazývat Sametová revoluce. Co si ale vlastně připomínáme? Co se tenkrát zrodilo...

179 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Československo nedlouho před listopadem 1989. Nezaměnitelná atmosféra, zaměnitelní lidé a všudypřítomné podbízivé melodie. Málokterý text tak intenzivně vyvolává ve čtenáři pocit, jako by sám byl součástí děje, kdy...

179 Kč

Posíláme do 15 dní

Václav Havel znal spisovatelku Edu Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny a stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát,...

341 Kč

Posíláme do čtyř dní

Vzpomínková publikace na listopadovou revoluci 1989 z pohledu přímých účastníků především z Brna je zasazena do širšího rámce celostátních tehdejších událostí a proložena úvahami o sametové revoluci i době porevoluční až do dneška. Text doplňuje...

342 Kč

Posíláme do 10 dní

5

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše, co nová havlovská biografie přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturní) odkaz Václava Havla dodnes...

463 Kč

Posíláme do 8 dní

K jakým hodnotám se naše zem hlásí? Jaká práva garantuje svým občanům? Před kým nás ze zákona chrání a co od nás vyžaduje? O tom všem hovoří naše ústava...

360 Kč

Vyprodané

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma