Připomeňme si 17. listopad

Kolekce obsahuje 16 produktů

V těchto dnech si připomínáme výročí 17. listopadu a k té příležitosti jsme pro vás připravili kolekci, která se vrací nejen k tomuto významnému milníku naší historie. Protože znát svou minulost je důležité, souhlasíte?

Kolekci sestavila
Lucie Zelinková

Kronika naší nejnovější historie 1991-2018

Kronika naší nejnovější historie 1991-2018

Karel Pacner svou strhující kronikou převážně politických událostí let 1991 až 2018 varuje: jestliže nepochopíme svou minulost, může se stát, že si ji v budoucnosti zopakujeme! Díky autorově zasvěcenosti a přesnému zachycení událostí a souvislostí má...

569 Kč
Sleva 5%

Posíláme do tří dní

4.5

Kdo se podílel na vzniku Československa v roce 1918? Jak probíhal Vítězný únor v roce 1948? Nebo co se dělo při sovětské okupaci v roce 1968? Připomeňte si letopočty s osudovou osmičkou na konci, které poznamenaly dějiny Československa a staly se...

656 Kč
Sleva 5%

Posíláme do tří dní

5

Spolupráce a konflikty 1914–1992

Spolupráce a konflikty 1914–1992

Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České republiky i Slovenska prožila většinu svého života, patří dnes již do historie. Vztahy mezi dvěma národy, které se na víc než sedm desetiletí sešly v tomto státě jako ve svém domově, ale...

568 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Toto CD se zabývá den po dni, hodinu po hodině okolnostmi pádu totality koncem roku 1989.

149 Kč

Okamžitě ke stažení

5

„Operace Listopad 1989“ je založena na analýze událostí spjatých se změnou mocenského systému na základě především nových informací i poznatků o tom, co se tehdy dělo, které jsou na počátku druhé dekády XXI. století dostupné...

379 Kč
Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Jak se stal Havel prezidentem

Jak se stal Havel prezidentem

Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické totality vzniká něco nového, není ale úplně jasné co. Na první jednání Občanského fóra s komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem nebyl Václav Havel ještě ani připuštěn...

256 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

5

U příležitosti dvaceti let od rozdělení společného státu Čechů a Slováků vychází v dalším vydání práce historika Jana Rychlíka, předního znalce dějin Československa a zároveň přímého účastníka procesu jeho rozdělení.

378 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Víte, kdo poprvé vyslovil výraz „železná opona“? Čemu se říkalo „americký brouk"? V kterých částech Prahy nastupovali lidé do stanic metra Fučíkova, Moskevská a Leninova? A kolik medailí dovezli manželé Zátopkovi z olympiády...

237 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

4.7

Kronika pádu komunismu 1989

Kronika pádu komunismu 1989

Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Vytváří ostrý předěl nejen mezi dvěma historickými epochami, ale také mezi zcela odlišnými společnostmi a způsoby života...

379 Kč
Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí sametové revoluce, sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze..

618 Kč
Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989 - 1992

Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989 - 1992

Již více než čtvrtstoletí si každý rok v předvečer 17. listopadu připomínáme výročí počátku nedlouhého dějinného údobí, které jsme si zvykli nazývat Sametová revoluce. Co si ale vlastně připomínáme? Co se tenkrát zrodilo...

99 Kč

Posíláme do 14 dní

Československo nedlouho před listopadem 1989. Nezaměnitelná atmosféra, zaměnitelní lidé a všudypřítomné podbízivé melodie. Málokterý text tak intenzivně vyvolává ve čtenáři pocit, jako by sám byl součástí děje, kdy...

189 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

Václav Havel znal spisovatelku Edu Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny a stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát,...

379 Kč
Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vzpomínková publikace na listopadovou revoluci 1989 z pohledu přímých účastníků především z Brna je zasazena do širšího rámce celostátních tehdejších událostí a proložena úvahami o sametové revoluci i době porevoluční až do dneška. Text doplňuje...

361 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

5

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše, co nová havlovská biografie přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturní) odkaz Václava Havla dodnes...

903 Kč
Sleva 5%

Posíláme do tří dní

K jakým hodnotám se naše zem hlásí? Jaká práva garantuje svým občanům? Před kým nás ze zákona chrání a co od nás vyžaduje? O tom všem hovoří naše ústava...

360 Kč

Vyprodané

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský