Roswitha Schiebová

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson