„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer