Petra-Andrea Hinz

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle