Naďa Gajerová-Bauerová

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann