Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Autorka (zdravotní sestra pracující od roku 1996 v hospicích) v knize otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními...

152 Kč

152 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?


„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France