Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 11

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Noemovi a jeho korábe, o Deborinom víťazstve nad nepriateľmi, o Eliášovi, ktorému krkavce prinášali jedlo, o Jonášovi a veľrybe, o Ježišovom narodení, o márnotratnom synovi a o tom, ako Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí....

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O tom, co Bůh slíbil Abrahámovi, o Josefovi a jeho bratrech, o Davidovi a Goliášovi, o zázračném uzdravení Námana, o mudrcích, kteří šli za hvězdou, o tom, jak Ježíš vrátil život dívce a o snídani u jezera.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zacheus a další biblické příběhy

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánské nakladatelství, 2010

Vyprodané

O Mojžíšovi a princezně, o siláku Samsonovi, o Saulových ztracených oslicích, o Nehemiášovi, o milosrdném Samaritánovi, o zázračném uzdravení služebníka a o Zacheovi.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O Noemovi a jeho arše, o Debořině vítězství nad nepřáteli, o Eliášovi, kterému jídlo přinášeli havrani, o Jonášovi a velrybě, o Ježíšově narození, o marnotratném synovi a o tom, jak Ježíš nasytil pět tisíc lidí.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vianočná knižka so samolepkami

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

Publikácia prináša príbeh o Ježišovi, Márii a Jozefovi v obrazoch. Každá dvojstrana predstavuje jednu scénu vianočného príbehu. Aby sa deti aktívnym a zároveň pútavým spôsobom zoznámili s príbehom, ...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Mojžišovi a princeznej, o silákovi Samsonovi, o Šaulových stratených osliciach, o Nehemiášovi, o milosrdnom Samaritánovi, o zázračnom uzdravení služobníka a o Zachejovi. Na každej dvojstrane je rozpísaný jeden z uvedených...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Božom sľube Abrahámovi, o Jozefovi a jeho bratoch, o Dávidovi a Goliášovi, o zázračnom uzdravení Námana, o mudrcoch, ktorí išli za hviezdou, o tom, ako Ježiš vrátil život dievčaťu a o raňajkách pri jazere. Na každej...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Veľkonočná knižka so samolepkami

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

Publikácia prináša udalosti posledného týždňa Ježišovho života na Zemi a jeho vzkriesenia v obrazoch. Každá dvojstrana predstavuje jednu scénu veľkonočného príbehu. Aby sa deti aktívnym a zároveň pútavým spôsobom zoznámili s príbehom, môžu si...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O stvoření světa, o Jozuovi a hradbách Jericha, o Danielovi ve lví jámě, o Ester, která zachránila svůj národ, o utišení bouře, o uzdravení slepého a o tom, jak Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o stvorení sveta, o Jozuem a hradbách Jericha, o Danielovi v levovej jame, o Ester, ktorá zachránila svoj národ, o utíšení búrky, o uzdravení slepého a o tom, ako Ježiš prišiel na osliatku do Jeruzalema. Na každej...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Víte, kdo byl Noe, Izák, Jákob či Jonáš? Znáte dvanáct Ježíšových učedníků? Každý z třiceti pěti ilustrovaných biblických příběhů je doplněn o dvojstranů kvízů, puzzle, omalovánek a dokreslovánek a dalších úkolů pro zvídavé čtenáře. Poznejte svět Bible...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle