Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 11

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Noemovi a jeho korábe, o Deborinom víťazstve nad nepriateľmi, o Eliášovi, ktorému krkavce prinášali jedlo, o Jonášovi a veľrybe, o Ježišovom narodení, o márnotratnom synovi a o tom, ako Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí....

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O tom, co Bůh slíbil Abrahámovi, o Josefovi a jeho bratrech, o Davidovi a Goliášovi, o zázračném uzdravení Námana, o mudrcích, kteří šli za hvězdou, o tom, jak Ježíš vrátil život dívce a o snídani u jezera.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zacheus a další biblické příběhy

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánské nakladatelství, 2010

Vyprodané

O Mojžíšovi a princezně, o siláku Samsonovi, o Saulových ztracených oslicích, o Nehemiášovi, o milosrdném Samaritánovi, o zázračném uzdravení služebníka a o Zacheovi.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O Noemovi a jeho arše, o Debořině vítězství nad nepřáteli, o Eliášovi, kterému jídlo přinášeli havrani, o Jonášovi a velrybě, o Ježíšově narození, o marnotratném synovi a o tom, jak Ježíš nasytil pět tisíc lidí.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vianočná knižka so samolepkami

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

Publikácia prináša príbeh o Ježišovi, Márii a Jozefovi v obrazoch. Každá dvojstrana predstavuje jednu scénu vianočného príbehu. Aby sa deti aktívnym a zároveň pútavým spôsobom zoznámili s príbehom, ...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Mojžišovi a princeznej, o silákovi Samsonovi, o Šaulových stratených osliciach, o Nehemiášovi, o milosrdnom Samaritánovi, o zázračnom uzdravení služobníka a o Zachejovi. Na každej dvojstrane je rozpísaný jeden z uvedených...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Božom sľube Abrahámovi, o Jozefovi a jeho bratoch, o Dávidovi a Goliášovi, o zázračnom uzdravení Námana, o mudrcoch, ktorí išli za hviezdou, o tom, ako Ježiš vrátil život dievčaťu a o raňajkách pri jazere. Na každej...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Veľkonočná knižka so samolepkami

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

Publikácia prináša udalosti posledného týždňa Ježišovho života na Zemi a jeho vzkriesenia v obrazoch. Každá dvojstrana predstavuje jednu scénu veľkonočného príbehu. Aby sa deti aktívnym a zároveň pútavým spôsobom zoznámili s príbehom, môžu si...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O stvoření světa, o Jozuovi a hradbách Jericha, o Danielovi ve lví jámě, o Ester, která zachránila svůj národ, o utišení bouře, o uzdravení slepého a o tom, jak Ježíš přijel na oslátku do Jeruzaléma.

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o stvorení sveta, o Jozuem a hradbách Jericha, o Danielovi v levovej jame, o Ester, ktorá zachránila svoj národ, o utíšení búrky, o uzdravení slepého a o tom, ako Ježiš prišiel na osliatku do Jeruzalema. Na každej...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Víte, kdo byl Noe, Izák, Jákob či Jonáš? Znáte dvanáct Ježíšových učedníků? Každý z třiceti pěti ilustrovaných biblických příběhů je doplněn o dvojstranů kvízů, puzzle, omalovánek a dokreslovánek a dalších úkolů pro zvídavé čtenáře. Poznejte svět Bible...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg