Milan Košulič

„Knihy jsou němí učitelé.“

Aulus Gellius