K.L. Slater

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann