John R. W. Stott

Zrušit

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle