Jiří Šlitr a Jiří Suchý

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle