Jiří Šlitr a Jiří Suchý

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld