Jennifer Cook O´Toole

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld